Legislaţia fiscală din România va suferi câteva modificări importante, începând cu 1 ianurie 2020, atât în ceea ce privește normele legate de TVA, cât și legat de modul de salarizare, obligația societăților comerciale de a se înscrie în Registrul Beneficiarilor Reali administrat de ONRC, precum și în domeniul prestațiilor sociale, dar și al normelor de contabilitate.

Zeci de mii de lucrători străini

O prevedere care nu a fost foarte mult dezbătută în presă stipulează că vor fi 30.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020.

Astfel, Guvernul a aprobat, în ședința din 20 decembrie, proiectul de Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2020.

Pentru 2020 a fost stabilit un contingent de 30.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei de muncă din România, care este similar celui din anul 2019, când contingentul inițial de 20.000 de lucrători a fost suplimentat cu 10.000.

Potențialul de dezvoltare economică

Decizia privind stabilirea contingentului din acest an la 30.000 de lucrători străini nou-admiși a fost luată având în vedere potențialul de dezvoltare economică a României, din necesitatea de a asigura forţa de muncă cerută în unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperită de lucrătorii români, dar și pentru a preveni situaţiile în care străinii lucrează în România fără forme legale, arată Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Conform datelelor comunicate de Inspectoratul General pentru Imigrări, de la data de 1 ianuarie până la 30 septembrie 2019 au fost eliberate 21.366 avize, dublu față de întregul an 2018.

Iar datele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă arată că în perioada ianuarie – august 2019 nu mai puțin de 97.003 de locuri de muncă au fost declarate vacante de către angajatori, în mod repetat, față de 63.819 de locuri de muncă, în aceeași perioadă a anului 2018, argumentează Ministerul Muncii.

Nivelul salarizării

În privința nivelului de salarizare din 2020, începând cu 1 ianuarie salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la suma de 2.230 lei lunar.

Pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, salariul minim rămâne la suma de 2.350 lei lunar, iar pentru construcții salariul minim rămâne 3.000 lei.

Potrivit legii, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. Dacă nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Potrivit proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, câștigul salarial mediu brut pe anul 2020 este stabilit la suma de 5.429 lei.

Acest indicator influențează cuantumul ajutorului de deces, care se stabilește astfel: în cazul asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei; în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.

Combaterea spălării banilor

Trebuie precizat că Legea pentru combaterea spălării banilor care a intrat în vigoare de la dată de 21 iulie 2019 introduce o noțiune nouă – cea de beneficiar real și prevede obligația înscrierii în Registrul Beneficiarilor Reali administrat de ONRC.

Este vorba despre orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoană fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

De asemenea, începând cu anul 2020 intră în vigoare Directiva (UE) 2018/1910 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre.