Amenzile aplicate pentru nerespectarea restricţiilor impuse în perioada pandemiei vor “contribui” la creşterea numărului de plângeri contravenţionale, iar la stocul instanţelor judecătoreşti se va adăuga numărul mare de dosare înregistrate, repartizate şi fără prim termen acordat, care potrivit decretului prezidenţial se suspendă de plin drept şi vor fi repuse pe rol în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, informează Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.

260 de dosare penale, și mai vin

“Toate acestea vor conduce negreşit la blocarea sistemului judiciar din România, fără precedent, urmând a se crea un dezechilibru vădit între volumul excesiv de activitate şi resursele umane din sistem”, avertizează sindicatul. Mai mult, potrivit surselor oficiale, până la data de 01.04.2020, prin structurile abilitate, ale Ministerului de Interne, au fost întocmite 260 dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. Practic, au fost sancţionate mai multe persoane decât au fost testate, susţine Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial. Instituţia estimează că peste 80% din aceste sancţiuni se vor transforma în dosare pe rolul instanţelor alături de stocul imens deja existent; subdimensionarea schemelor de personal (reclamată de mulţi ani de către organizaţia noastră sindicală) va fi factorul decisiv care va conduce la blocajul instanţelor de judecată. Inclusiv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a întocmit o situaţie privind necesarul de personal auxiliar de specialitate la nivelul instanţelor de judecată.

Se lucrează nonstop

De la începutul acestei crize epidemiologice, personalul din sistemul judiciar a fost şi va fi prezent la serviciu. Personalul a desfăşurat toate activităţile specifice funcţiilor, de la înregistrarea plângerilor/cererilor/petiţiilor, alocarea numărului unic de dosar, în Sistemul informatic ECRIS şi colectarea tuturor datelor statistice, asigurarea accesului la dosarul electronic, participarea la audieri/şedinţe de judecată, chiar şi deservirea compartimentelor care au program de lucru cu publicul etc.Din spaţiul mediatic, sindicatul a aflat că se pregăteşte un proiect de act normativ care să reglementeze ceea ce deja se întâmplă în instanţe: judecarea exclusiv a cauzelor excepţionale. Ceea ce nu ştiu însă factorii decidenţi este că activitatea de judecată nu înseamnă doar şedinţa propriu-zisă, cu public, în care se judecă efectiv dosarele, şi că mare parte din activităţi s-au mutat în compartimentele auxiliare ale instanţei, întrucât justiţiabilii depun cererile prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare sau poştă, astfel că, în spatele uşilor închise se lucrează aproape în acelaşi ritm ca şi înainte de pandemie, susţine Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.

Fără telemuncă

Sindicatul apreciază că “în cazul personalului din sistemul judiciar telemunca sau munca la domiciliu nu este posibilă întrucât actul de justiţie şi solemnitatea şedinţei de judecată nu se pot înfăptui şi asigura din living, iar activităţile specifice funcţiilor din sistem implică prezenţa personalului în instanţe şi parchete; alternativa şomajului tehnic în Justiţie trebuie exclusă din start, întrucât activitatea judiciară nu poate fi desfăşurată cu efective reduse de personal, sistemul fiind deja subfinanţat şi subdimensionat din punctul de vedere al resursei umane”.