Obiectiv – Cursul îşi propune să prezinte participanţilor, în mod interactiv, noţiuni cheie din sfera auditului intern şi a managementului riscurilor (cu accent pe riscul operaţional), precum şi metode concrete de punere în aplicare a celor mai bune practici din domeniu. Fiecare secţiune a cursului va fi urmată de o sesiune dedicată rezolvării unor subiecte specifice examenelor de obţinere a certificării internaţionale de auditor intern (CIA – Certified Internal Auditor).

Grup tinta – Executive şi middle management din cadrul departamentelor de audit intern, control intern, inspecţie, management al riscurilor precum şi toţi cei interesanţi să îşi dezvolte cunoştinţele în domeniu.

Conţinut
1. Introducere în sfera auditului intern
§ prezentarea conceptului, scurtă istorie, rolul si poziţia în cadrul organizaţiei
§ referinţe legislative privind auditul intern
§ competentele necesare pentru practica auditului intern
§ standardele internaţionale de audit intern
§ misiunile de asigurare vs. misiunile de consultanţă
rolul auditului intern în investigarea fraudei
2. Metodologia de desfăşurare a misiunii de audit intern
§ universul de audit
§ elaborarea planului de audit pe baza riscurilor
§ preauditul
§ intervenţia la faţa locului
§ instrumente specifice de verificare
§ cadrul de analiză a problemelor identificate
§ raportarea
§ urmărirea recomandărilor
3. Provocări şi perspective de dezvoltare a funcţiei de audit intern
§ utilizarea instrumentelor software de asistare a procesului de audit
§ auditul continuu
§ externalizarea funcţiei de audit intern
4. Managementul riscurilor
§ semnificaţia conceptului conform Basel II, COSO (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) si The Institute of Risk Management (A Risk Management Standard)
§ arhitectura unui sistem integrat de management al riscurilor, cu accent pe managementul riscului operaţional (exemplu concret)
§ indicatorii cheie de risc (KRI) şi “apetitul” faţă de risc (exemple)
§ legătura audit intern – control intern – managementul riscurilor
§ rolul auditului intern in managementul riscurilor
§ rolul auditului intern într-o organizaţie în care nu există un  proces de management al riscurilor

Lector – Bogdan MIHAI, director adjunct în cadrul Direcţiei de Audit Intern a Băncii Naţionale a României, cu o experienţă de 10 ani în domeniul auditului intern. Este licenţiat în economie (ASE – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale) şi în drept (Universitatea Bucureşti), absolvent al unui program MBA (City University of Seattle – IBR, specializarea management financiar) şi doctorand în economie (ASE Bucureşti, specializarea monedă-credit). Colaborează cu Institutul Bancar Roman din 2007.

Perioada  – 27- 28.09.2010, orele 9-17.

Persoane fizice – 900 lei, la care se aplica o reducere de 10%, în condiţiile achitării cu cel puţin 15 zile înainte de începerea cursului. Taxa include şi servicii de catering.

Plata se va face în contul IBR numărul RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000 deschis la Banca Românească – SMB (pe ordinul de plată va rugăm să specificaţi numele cursantului/cursanţilor).