Impozitul pe construcţiile speciale este contestat de mediul de afaceri care susţine că noua taxă pune frână investiţiilor. Totodată, în lipsa normelor de aplicare, companiile au arătat că există multe neclarităţi privind baza de calcul.

Proiectul de norme publicat pe site-ul ministerului cuprinde:

– exemplificări de încadrare în categoria construcţii a anumitor mijloacelor fixe complexe care, pe baza caracteristicilor tehnice deţinute, sunt compuse atât din componente construcţii, cât şi din instalaţii şi echipamente;

– clarificarea modului de determinare a bazei impozabile a impozitului pe construcţii, în corelare cu prevederile referitoare la impozitul pe clădiri ale Titlului IX – "Impozite şi taxe locale" din Codul fiscal, în ceea ce priveşte scăderea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, precum şi în cazul clădirilor scutite de la plata impozitului pe clădiri;

– clarificarea aplicării impozitului pentru construcţiile existente în patrimoniul contribuabililor, destinate vânzării.