Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 (OG nr. 5) intrata in vigoare la data de 15.08.2001 constituie o alternativa la procedura de drept comun prevazuta de Codul de procedura civila, intrucat procedura somatiei de plata nu este obligatoriu sa preceada procedura de drept comun.
Conform art. 1 al. 1 din OG nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.
Potrivit art. 1 al. 2, suma ce reprezinta obligatia prevazuta la al.1, precum si dobanzile, majorarile sau penalitatile se actualizeaza in raport cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective.
Art. 2 stabileste competenta materiala a instantelor judecatoresti de a emite somatia de plata. Astfel, indiferent de cuantumul sumei indicate de creditor, competenta in ce priveste emiterea somatiei de plata apartine judecatoriilor, in cazul in care raportul dintre creditor si debitor este de natura civila si tribunalelor, in cazul in care raportul este de natura comerciala.
Art. 3 din OG nr. 5/2001 indica ceea ce trebuie sa cuprinda cererea creditorului adresata instantei judecatoresti, precum si actele care trebuie sa insoteasca aceasta cerere. Creditorul trebuie sa indice: suma exacta pe care o are de recuperat; temeiul de fapt si de drept al obligatiei de plata; termenul la care trebuia facuta plata; orice alt element necesar pentru determinarea datoriei; facturile neachitate; contractul incheiat intre parti.
Conform art. 4 din Ordonanta, judecatorul poate proceda, fara citarea partilor, la examinarea cererii si a inscrisurilor depuse in sustinerea acesteia. Daca instanta considera necesare explicatii si lamuriri din partea partilor, judecatorul poate dispune citarea de urgenta a acestora. De asemenea, citarea partilor va putea fi dispusa pentru ca judecatorul sa staruie in efectuarea platii datorate de debitori pentru ca partile sa se inteleaga in privinta modalitatilor de plata. In acest caz, la citatia pentru debitor se vor anexa in copie cererea creditorului si actele depuse in sustinerea acesteia, iar debitorului i se va pune in vedere sa depuna intampinare, cel mai tarziu pana la ziua fixata pentru infatisare.
In cazul in care creditorul primeste plata datoriei ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii, judecatorul va proceda la inchiderea dosarului, pronuntand o incheiere irevocabila. Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii constituie titlu executoriu.
In continuare, art. 6 reglementeaza procedura de solutionare a cererii privind emiterea somatiei, in cazul in care dosarul nu a fost inchis datorita platii debitului sau intelegerii partilor asupra modalitatilor de plata. Judecatorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a lamuririlor si a explicatiilor partilor, date in conditiile art. 4 din Ordonanta. Daca se constata ca pretentiile creditorului sunt intemeiate, instanta va emite ordonanta care va contine somatia de plata, precum si termenul de plata, care nu va putea fi mai mic de zece zile si nici nu va putea depasi 30 de zile. Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Debitorului i se vor comunica, o data cu somatia, cererea creditorului si actele anexate la aceasta, daca acestea nu i-au fost comunicate conform art. 4.
Hotararea judecatorului este irevocabila
Ordonanta prin care judecatorul a respins cererea creditorului este irevocabila, conform art. 7. In acest caz, precum si in cazul in care prin ordonanta cererea sa a fost admisa in parte, creditorul poate introduce cererea de chemare in judecata potrivit dreptului comun.
Astfel, creditorului nu i se mai lasa nici o posibilitate de a ataca ordonanta de respingere a cererii privind emiterea somatiei de plata, lasandu-i acestuia numai calea formularii unei cereri de chemare in judecata potrivit dreptului comun. Pe langa faptul ca aceasta prevedere ingreuneaza nejustificat de mult situatia creditorului din punctul de vedere al duratei de recuperare a creantei, respingerea in mod irevocabil a cererii de emitere a somatiei de plata poate constitui, pe parcursul judecarii procesului pe calea dreptului comun, o prezumtie a faptului ca pretentiile creditorului nu sunt justificate.
Impotriva ordonantei care contine somatia de plata, debitorul poate formula actiune in anularea acesteia, in termen de 30 de zile de la data inmanarii sau comunicarii acesteia. Daca instanta va admite actiunea in anulare a debitorului, aceasta va anula ordonanta cuprinzand somatia de plata si se va proceda, la cererea creditorului, la judecarea in fond a procesului pe calea dreptului comun. Hotararea prin care a fost respinsa actiunea in anulare a debitorului poate fi atacata de catre acesta cu recurs.
Conform art. 9, ordonanta prin care instanta a admis in totalitate sau partial cererea creditorului privind emiterea somatiei de plata, impotriva careia nu s-a declarat actiune in anulare de catre debitor, este irevocabila.
La cererea creditorului, ordonanta neatacata cu actiune in anulare sau, dupa caz, ordonanta atacata cu actiune in anulare (dar actiunea in anulare a fost respinsa printr-o hotarare ramasa irevocabila prin nerecurare sau prin respingerea recursului) va fi investita cu formula executorie si va constitui titlul executoriu al creditorului.
Conform art. 10, persoanele interesate pot formula contestatie la executare impotriva executarii silite a somatiei de plata, iar prin contestatia la executare, debitorul poate invoca aparari de fond impotriva titlului executoriu, dar numai daca ordonanta de emitere a somatiei nu a fost atacata cu actiune in anulare.    

Avantajele primite de creditori prin OG nr. 5/2001

Chiar daca OG nr. 5/2001 nu a reusit sa acopere toate problemele legate de recuperarea creantelor, creand in anumite cazuri creditorului o serie de dezavantaje, acest act normativ prezinta avantaje incontestabile, din urmatoarele motive:
Cererea creditorului pentru emiterea ordonantei privind somatia de plata nu se timbreaza la valoarea pretentiilor solicitate de creditor. In prezent, in lipsa unor precizari din partea Guvernului referitoare la taxa de timbru datorata pentru emiterea somatiei de plata, conducerea Tribunalului Bucuresti a decis ca cererea trebuie timbrata cu 70.000 lei.
Ordonanta privind somatia de plata se poate obtine intr-un termen mult mai scurt decat o hotarare judecatoreasca, aceasta putand fi emisa si fara citarea partilor.
Procedura prevazuta de OG nr. 5/2001 nu mai presupune efectuarea concilierii de catre creditor.
In cazul respingerii cererii de emitere a somatiei, creditorul are la dispozitie posibilitatea recuperarii creantei si pe calea dreptului comun.

Daniel Stefanica,
avocat, Stefanica si Asociatii