Românii au dreptul să aibă acces facil la hrană de calitate, accesibilă din punct de vedere al prețurilor. În același timp, agricultorii români care  oferă alimente au nevoie de sprijin pentru a obține o producție sustenabilă și pentru a-și consolida veniturile.

Propun românilor un set de politici agricole prin care  sectorul agricol să redevină un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația din mediul rural, o garanție a stabilității veniturilor agricultorilor și, în același timp, o soluție pentru stoparea migrației din mediul rural.

Accelerarea modernizării agriculturii pentru a asigura accesul românilor la produse de calitate, recâștigarea pieței interne, oferirea unui trai decent producătorilor, reducerea importurilor și creșterea exporturilor de produse agroalimentare. De asemenea, măsurile pe care le propun au în vedere susținerea domeniului cercetării și inovării în agricultură prin elaborarea unui program național de cercetare – dezvoltare agricolă. Alte direcții strategice cu impact ridicat sunt adoptarea de măsuri care să conducă la comasarea terenurilor, consolidarea exploatațiilor agricole și finalizarea reformei funciare precum și protejarea zonei montane.

Este necesară reglementarea arendei

ACUM, este momentul să impulsionăm valul de înțelegere a ideii că, fără a refuza produsele de import, este necesar să sprijinim producția românească și afacerile locale din toate domeniile.

Stabilitatea economică pentru un producător agricol înseamnă, în primul rând, siguranța obiectului principal de producție – pământul. Proprietatea asupra pământului este o necesitate pentru fermieri, dar costurile de înfăptuire a acestui lucru sunt ridicate pentru orice producător. De aceea, sunt necesare măsuri complementare de asigurare a acestei stabilități prin reglementarea dreptului de folosință a terenurilor, adică reglementarea arendei. Beneficiile acestei măsuri sunt imense și consider că reprezintă baza sectorului agricol și spun asta pornind de la faptul că permite o stabilitate a activității fermierilor și a investițiilor pe care aceștia le fac. Concret, fermierii vor putea să aplice tehnologiile agricole moderne, sau pot să își cuantifice investițiile necesare și modul de recuperare a investiției pe termen scurt și mediu. Este nevoie de predictibilitate pentru investițiile pe termen mediu și lung, iar arenda/concesionarea poate fi una dintre măsurile benefice pentru a stimula predictibilitatea investițională mai ales când este vorba despre tinerii stabiliți în mediul rural.

Un alt element esențial pentru stabilitatea financiară a fermierilor o reprezintă garanția valorificării sustenabile a producției. În acest sens, propun realizarea unei relații directe, prin intermediul lanțului scurt de aprovizionare, între producători și consumatori. Este o măsură cu un efect dublu pozitiv: consumatorul are acces la produse românești proaspete, de calitate, iar producătorul are garanția valorificării producției.

Stabilitatea afacerii va atrage și o creștere a solvabilității bancare, adică mai mulți bani pentru investiții la rate de dobândă mai bună. Mai mult, stabilitate înseamnă și o diminuare a riscurilor, prin crearea unor mecanisme de reducere a impactului schimbărilor climatice asupra activității în agricultură.

Implementarea unor concepte de durabilitate în agricultură nu se poate face fără realizarea stabilității exploatațiilor agricole, deoarece efectele nu se obțin imediat.  Conservarea sau reabilitarea calității solurilor agricole, unele din ele degradate din cauza  modului incorect de exploatare de-a lungul timpului este o altă direcție de acțiune.

Finanțarea agriculturii

Este necesar sa investim în fructificarea aportului adus de biomasă și transferul acesteia în producerea de hrană și energie.

Creșterea potențialului agricol al României nu se poate face fără dezvoltarea sistemului de îmbunătățiri funciare. Țara noastră este din ce în ce mai expusă la schimbările climatice, iar anii consecutivi de secetă prelungită fac din creșterea suprafețelor irigate o obligație. Măsurile începute în guvernările PSD în acest domeniu trebuie continuate! Avem în vedere atât continuarea programului de extindere a sistemului de irigații cât și implementarea unor măsuri de stimulare a utilizării eficiente a apei, prin facilitarea accesului agricultorilor la apă, la un preț rezonabil al energiei electrice.

Agricultura românească are un potențial uriaș care nu poate fi atins fără o finanțare adecvată. De aceea, un set de strategii coerente și integrate care să asigure finanțarea corectă a tuturor producătorilor români, inclusiv prin instrumente de absorbție integrală a fondurilor europene disponibile pentru România.

​În același timp, prin măsurile pe care le propunem, avem în vedere stimularea procesării producției primare care să asigure necesarul de consum de pe piața internă, dar care să ducă și la echilibrarea balanței comerciale agroalimentare, prin exportul produselor finite și mai puțin a materiei prime.

agricultura este un domeniu de importanță strategică. De aceea, cred că este necesară integrarea sectorul agroalimentar în supervizarea și programarea de Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Astfel, ar exista perspectiva unei aplicări mai energice și mai eficiente a unui plan de măsuri și a unor reforme care să aibă în vedere redresarea agriculturii românești și a industriei alimentare.

Strategia de dezvoltare a sectorului agricol trebuie să țină cont doar de considerentele economice și de natură socială, să fie aplicată pe termen lung, pe baza consultării întregului sector: producători, procesatori, reprezentanți ai furnizorilor, asociații ale consumatorilor, organizații nonguvernamentale, etc. și să fie asumată de toate partidele politice.