Pentru companiile mici şi mijlocii, care operează cu un capital limitat, un bun management al creanţelor poate face deseori diferenţa între succesul sau eşecul afacerii.

Managementul intern al creanţelor este o activitate costisitoare, care implică deseori o mulţime de proceduri şi documente. Facturile, ordinele de plată, ofertele, extrasele de cont sunt de obicei primite sub formă fizică, prin poştă sau fax, şi sunt dificil de gestionat. Deseori, pentru companiile mici, implementarea unor sisteme de contabilitate nu este rentabilă tocmai din cauza costurilor ridicate. Chiar dacă firmele pot acoperi aceste costuri, centralizarea informaţiei din documente, distribuirea şi crearea unui bun acces la acestea implică numeroase resurse umane şi sisteme performante. În plus, costul administrării şi colectării sumelor datorate depăşeşte deseori valoarea de colectat, ceea ce pune în pericol situaţia financiară a companiei.

Prin externalizarea acestui serviciu, eficienţa companiei poate fi mult mai bine controlată, reducând în acelaşi timp costurile. Cu un furnizor care să se ocupe de aceste aspecte, compania beneficiază de mai mult timp şi de mai multă flexibilitate pentru a se concentra pe obiective-cheie, cum ar fi mărirea producţiei, îmbunătăţirea calităţii serviciilor sau creşterea vânzărilor.

De cele mai multe ori, nu este nevoie de mulţi clienţi datornici pentru a periclita situaţia financiară a unei companii. Conform statisticilor, odată ce o datorie este mai veche de 90 de zile, la fiecare 100 RON de încasat, o companie primeşte doar 63. După şase luni, valoarea scade la 45 şi apoi la 20 de RON, după un an. Deseori, IMM-urile declară aceste creanţe ca pierderi, deoarece costul angajării şi instruirii personalului ar depăşi însăşi valoarea lor. O agenţie de colectare de creanţe poate ajuta companiile să îşi încaseze facturile în primele 90 de zile de întârziere, înainte ca situaţia să se înrăutăţească, în schimbul unui comision din suma recuperată, care variază între 2,5 si 30%, în funcţie de valoarea şi vechimea creanţei.

Externalizarea serviciului de management al creanţelor duce la creşterea fluxului de numerar şi la reducerea costurilor operaţionale. Asigură mai mult control asupra creanţelor şi ajută la creşterea vânzărilor prin utilizarea fondurilor provenite din diminuarea ponderii creanţelor îndoielnice. Mai mult, reduce numărul incidentelor de plată şi îmbunătăţeşte relaţiile cu clienţii. Tocmai de aceea a devenit în ultima perioadă o practică adoptată tot mai frecvent de companiile mici şi mijlocii.


Georg Kovács este Managing Director al EOS KSI România