De luna viitoare, procedura de înregistrare în scopuri de TVA (primirea unui cod pentru operaţiuni impozabile) devine mult mai strictă. Aşa cum declara pentru Capital, în decembrie, preşedintele ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, noile prevederi au ca scop combaterea evaziunii la TVA care a atins un nivel îngrijorător.

Declaraţiile şefului Fiscului pot fi citite aici:

Noua procedură se află în Ordinul ANAF 17/2015 şi instituie trei criterii pe baza cărora inspectorii vor decide dacă răspund afirmativ cererii de înregistrare.

Primul criteriu vizează desfăşurarea activităţii firmei în sediul social, în sediile secundare sau în afara acestora. Al doilea criteriu se referă la înregistrarea fiscală în România a administratorului/asociaţilor şi la verificarea cazierului fiscal al acestora.

Ultimul criteriu înseamnă o analiză de risc privind intenţia şi capacitatea companiilor de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere. În cazul fiecărui criteriu, cererile trebuie să includă declaraţii pe proprie răspundere ale reprezentanţilor societăţii.

Pentru evalurea celui de-al treilea criteriu, se depune formularul 088 (Declaratia pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA) care conţine 18 întrebări referitoare la activitatea anterioară şi curentă a adminitratorilor, asociaţilor, detalii despre sediul social, conturi bancare, operaţiuni etc.

În concluzie, noile reglementări vor creşte atât numărul de documente care trebuie depuse la fisc, precum şi complexitatea informaţiilor pe care trebuie să le conţină. În aceste condiţii, apare riscul unor complicaţii birocratice pentru companiile care nu au nicio intenţie de a face evaziune fiscală.

În urma analizei, ANAF emite o decizie în care constată dacă au fost îndeplinite criteriile integral, deloc sau parţial. În primele două situaţii este decisă emiterea codului, respectiv, respingerea cererii, iar în a treia situaţie are loc un interviu la sediul ANAF.

Reprezentaţii firmei vor primi o invitaţie cu data, ora şi locul discuţiei, precum şi lista documentelor  care trebuie aduse suplimentar. Dacă în urma interviului, inspectorii consideră că informaţiile nu sunt corecte sau complete vor cere un control antifraudă la sediul societăţii.

Răspunsul ANAF va fi dat într- o zi dacă cererea va fi acceptată sau respinsă pe loc, fără a mai fi cerute alte informaţii, în cinci zile dacă este necesară discuţia la ANAF şi în 30 de zile dacă se impune o verificare antifraudă.

UDATE Într-un comunicat, ANAF anunţă că:

Începând cu data de 01 februarie 2015 intră în vigoare noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, menită să reducă şi să prevină frauda în domeniul TVA. Decizia de acordare a codului de TVA aparţine Administraţiei fiscale judeţene competente teritorial şi depinde de rezultatul analizei de risc fiscal, care verifică, printre altele: – corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor furnizate în declaraţia 088 de către reprezentantul societăţii, care solicita înregistrarea;

– dacă asociaţii/administratorul deţin/au deţinut societăţi cu obligaţii neachitate la bugetul de stat, la momentul cesionării părţilor sociale;

– dacă asociaţii/administratorul deţin/au deţinut societăţi lichidate sau radiate,la care a fost declanşată procedura insolvenţei sau au fost declarate inactive fiscal.

În funcţie de rezultatul analizei de risc fiscal, solicitarea este transmisă cu celeritate Direcţiei Generală Antifraudă Fiscală în vederea clarificării aspectelor constatate.