Preţul poliţei RCA este calculat de majoritatea compa­niilor şi în funcţie de domiciliul asiguratului. Primele sunt mai mari pentru cei care locuiesc în zone mai populate şi cu multe accidente.

Asigurătorii care practică tarife diferenţiate la poliţele RCA evaluează profilul de risc al clienţilor ţinând cont şi de zona în care aceştia locuiesc, astfel încât domiciliul poate ajunge să scumpească sau să ieftinească asigurarea, dacă în zona respectivă se produc mai multe accidente.

Alţi coeficienţi care contribuie la reducerea sau mărirea primei de asigurare pentru diferitele categorii de clienţi sunt stabiliţi în funcţie de vârsta acestora. Asigurători precum Allianz-Țiriac, ­Groupama, Asirom, BCR, Generali şi Uniqa segmentează tarifele atât în funcţie de domiciliul asiguraţilor, cât şi de vârsta acestora şi de istoricul personal de daună. O parte dintre companiile de asigurări au făcut o segmentare chiar mai detaliată a tarifelor RCA, ţinând cont de marca autovehicului (Groupama) sau de faptul că maşina a fost achiziţionată în leasing (cazul Generali Asigurări).

Mai scump şi cu 50%

Dacă tarifele practicate de asigurători sunt diferenţiate numai în funcţie de  domiciliul clienţilor, reducerile sau 188-43721-car2.jpgmajorările aplicate sunt semnificative. Companiile utilizează acest criteriu împărţind clienţii în funcţie de judeţ, de tipul localităţii sau ţinând cont de ambele. Groupama, Asirom şi BCR Asigurări fac această divizare în funcţie de judeţul în care se află reşedinţa clientului. Alte companii, Generali de exemplu, iau în considerare localitatea în care domiciliază asiguratul. „Tariful se calculează actuarial pentru fiecare judeţ, pe baze statistice – frecvenţa daunelor şi dauna medie“, explică directorul de marketing şi vânzări al Asirom, Cătălin Stroe.

Tarifele practicate pentru clienţii care locuiesc în zona cea mai riscantă sunt cu 50% peste cele percepute în zona cea mai „sigură“ la Asirom şi la Generali, în cazul autovehiculelor cu capacitate cilindrică între 1.201 cmc şi 1.400 cmc, potrivit calculelor „Capital“. Aceasta înseamnă, de exemplu, că tariful perceput de Generali unui client din Ploieşti sau din Piteşti este cu 50% mai mare decât cel aplicat unui client cu aceeaşi vârstă, cazier auto şi o maşină la fel de puternică, dar care locuieşte în Sibiu, Călăraşi sau la ţară.

Încadrarea judeţelor sau oraşelor în categoria celor mai riscante sau mai puţin riscante poate diferi semnificativ de la o companie la alta. La Asirom, de exemplu, asiguraţii din Argeş plătesc cu 50% mai mult decât cei din Prahova, fără a conta dacă locuiesc în municipiu reşedinţă de judeţ sau într-un sat.

La alte companii, coeficienţii de majorare sunt ceva mai mici: 30% la ­Groupama şi 20% la BCR Asigurări, acestea fiind diferenţele între tarifele practicate în zona cea mai riscantă şi cea mai puţin riscantă.  La Astra Asigurări, însă, majorarea în funcţie de zonă nu este separată de cele stabilite în funcţie de vârsta şi istoricul daunelor pe care respectivul asigurat le-a plătit utilizând poliţa RCA, dar aceşti trei indicatori pot duce la triplarea tarifului din lista afişată de asigurător.

188-43722-cars4.jpgTotodată, există diferenţe între companii şi în ceea ce priveşte modul de afişare a tarifelor: unele includ toate segmentările, altele pun în listă un tarif de bază la care se aplică anumiţi coeficienţii de corecţie. Împărţirea localităţilor în funcţie de risc o face fiecare asigurător pe baza statisticilor din portofoliul propriu, astfel încât cele mai „riscante” zone nu sunt aceleaşi la toate companiile, iar în acelaşi oraş clienţilor li se aplică reduceri sau majorări diferite de tarife de la un asigurător la altul.

Cele mai riscante zone

Asigurătorii cad totuşi de acord că în anumite judeţe sau municipii reşedinţă de judeţ riscurile de producere a accidentelor sunt foarte ridicate. Pe „radarul“ asigurătorilor Groupama şi Asirom au intrat, de exemplu, şoferii din Argeş, Timiş şi Constanţa. Ultimii sunt sancţionaţi cu majorări de tarif şi de către Generali. În schimb, bucureştenii sunt clasificaţi în cea mai riscantă categorie de Uniqa şi de BCR Asigurări.

53% este cea mai mare diferenţă de tarif RCA determinată de domiciliul clientului (la Generali). Printre şoferii afectaţi: cei din Cluj, Ploieşti sau Constanţa

10% este reducerea maximă pe care o aduce sistemul bonus malus în 2010 pentru majoritatea şoferilor care nu au provocat daune în ultimii ani

Ce se schimbă din 2010

Bonus-malus Sistemul va fi aplicat de la începutul anului viitor şi va aduce penalizări pentru asiguraţii RCA care au provocat accidente în acest an, respectiv reduceri pentru cei care nu au despăgubit terţi utilizând poliţa obligatorie. Penalitatea maximă va consta în dublarea primei de asigurare în urma aplicării acestui sistem şi va fi „adminstrată“ celor care au provocat în acest an trei sau mai multe accidente. Reducerea maximă obţinută pe baza isto­ricului pe numai un an va fi de 10%. Discountul maxim pentru şoferii excepţionali va fi de 50%, dar acesta va fi aplicat unitar la nivelul întregii pieţe abia în al şaselea an de aplicare a noului sistem. Până atunci, de astfel de reduceri pot beneficia şoferii care şi-au reînnoit poliţa la aceeaşi companie sau cei care pot dovedi că nu au provocat daune.

Comisioane Brokerii vor putea încasa comisioane mai mari de 15% pentru poliţele RCA interme­diate după 1 iulie 2010, potrivit re­glementă­rilor CSA. Co­mi­sia a limi­tat acest comision la 15% anul tre­cut, invocând „insta­­bili­tatea financiară“.