"Indicele BET, care include evoluția acțiunilor primelor 10 cele mai lichide companii listate la Bursa de Valori București (BVB), a consemnat în 2014 o creștere de peste 9% față de finalul anului precedent, ceea ce constituie o performanță bună comparativ cu dinamica altor indici bursieri din regiune", se arată într-un comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF)

 

"De asemenea, volatilitatea bursei românești a fost mai redusă față de cea a piețelor de acțiuni din țările învecinate, mai ales pe parcursul trimestrului IV şi în special în luna decembrie, când multe piețe europene au consemnat un recul important, pe fondul scăderii prețului petrolului, a descreșterii indicelui producției industriale și a prognozelor reduse de creștere pentru țările din zona euro", menţionează comunicatul ASF.

 

Capitalizarea Bursei de Valori

Capitalizarea totală a (BVB) a atins, la finele anului trecut, un nivel de 129,95 miliarde de lei, în scădere cu 2,89% față de anul 2013 (133,82 miliarde de lei). În același timp, ponderea capitalizării bursiere a companiilor locale în PIB a fost de 12,2%, în perioada analizată, nivel aproape similar cu cel consemnat în anul 2013.

În 2014, valoarea totală a tranzacțiilor derulate la BVB (pe toate segmentele de piață și pentru toate instrumentele) a fost de 14,41 miliarde de lei, în creștere cu 6,56% față de anul 2013, când aceasta a atins pragul de 13,52 miliarde de lei.

Tranzacțiile la Sibex

Valoarea totală a tranzacțiilor derulate, anul trecut, la S.C. SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. (Sibex) a fost de 5,35 miliarde de lei, în scădere cu 1,72% față anul precedent, dintre instrumentele disponibile la tranzacționare pe această piață, contractele futures având ponderea cea mai importantă (99,86%), informează documentul citat.

Cea mai mare parte dintre contractele futures tranzacționate au avut ca suport indicele DJIA. Pe parcursul anului 2014, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni derulate la Sibex a fost de circa 7,17 milioane lei, majoritatea fiind realizate în a doua jumătate a anului, în vreme ce tranzacțiile cu opțiuni au fost nesemnificative ca valoare.

Organisme de Plasament Colectiv (OPC)

Activele totale ale organismelor de plasament colectiv însumau, la 31 decembrie 2014, valoarea de 39,44 miliarde de lei, în creștere cu circa 10% față de sfârșitul anului 2013, când acestea atingeau valoarea de 35,81 miliarde de lei.

La data de 31 decembrie 2014, funcționau 21 de societăți de administrare a investițiilor (SAI), 70 de fonduri deschise de investiții (FDI), 32 de fonduri închise de investiții (FII), 5 societăți de investiții financiare (SIF), Fondul Proprietatea și 8 depozitari.

Structura portofoliilor de investiții

Din perspectiva structurii portofoliilor investiţionale, FDI au fost orientate preponderent către instrumentele cu venit fix, în vreme ce SIF, FP și FII au avut o orientare dominantă către plasamentele în acțiuni.

Orientarea diferitelor categorii de organisme de plasamente colectiv către un anumit tip de strategie investițională este justificată de caracterul închis sau deschis al fiecărui tip de OPC, precum și de apetitul la risc al investitorilor acestora.

Pe ansamblul pieței, structura consolidată a plasamentelor tuturor organismelor de plasamente colectiv arată o alocare echilibrată între investițiile în acțiuni (cca. 19,5 miliarde lei) și instrumente cu venit fix/instrumente ale pieței monetare (cca. 19 miliarde lei).