Legislație.just.ro arată că luni, 23 noiembrie, a fost publicat în Monitorul Oficial proiectul de investiții „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație“.

Proiectul mai arată că la nivelul România ocupa în anul 2017 primul loc în ceea ce privește numărul de decese la un milion de locuitori, întrucât se înregistrau 98 de persoane decedate la un milion de locuitori, în contextul în care media UE era de 49 de persoane decedate.

În acest sens, la nivelul țării noastre a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 755/2016 privind aprobarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, prevederile acestora urmând a fi puse în aplicare de către instituțiile cu atribuții în domeniu și de către organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale.

În vederea sprijinirii Poliției Române în eforturile sale pentru creșterea siguranței pe drumurile publice, conform atribuțiilor ce îi revin conform cadrului legal în vigoare, este necesară dotarea corespunzătoare a acesteia cu autospeciale, echipamente și infrastructură hardware și software.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului de investiții îl constituie creșterea gradului de siguranță rutieră, proiectul propus spre finanțare urmând să întărească capabilitățile, precum și capacitatea de acțiune a Poliției Române, contribuind semnificativ la creșterea calității serviciilor oferite comunității.

Ce va permite proiectul

Odată implementat, proiectul „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație“ va permite:

1. îmbunătățirea capacității de informare (notificare) a administratorului de drum, prin constituirea unei baze de date naționale privind elementele precare ce afectează siguranța rutieră pe drumurile publice la nivel național, în vederea luării unor măsuri ce se impun de către autoritățile competente;

2. creșterea prezenței în trafic a forțelor de Poliție Rutieră, precum și creșterea mobilității acesteia în vederea reducerii timpului de intervenție la activitățile specifice pe rețeaua de infrastructură rutieră;

3. depistarea eficientă în trafic a celor care pun în pericol participanții la trafic și afectează infrastructura rutieră, prin comportament rutier deviant, produs de consumul substanțelor psihoactive;

4. dezvoltarea analizelor de identificare a punctelor negre și creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la existența acestora, prin aplicația Infotrafic; notificarea administratorului drumului cu privire la existența și localizarea punctelor negre;

5. realizarea de analize geospațiale complexe privind siguranța rutieră și diseminarea acestora către structurile abilitate;

6. dezvoltarea și sporirea capacității de analiză prin întocmirea de analize mixte dintre sistemul de abateri și sistemul de evidență EAC (Evidența Accidentelor de Circulație) în vederea creșterii eficienței acțiunilor poliției rutiere.

Valoarea totală estimată

Valoarea totală estimată a proiectului este de 126.807 mii lei, cu TVA inclus, și este depus pentru finanțare în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, Axa prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul specific 2.5 (OS) Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului.