Una dintre norme priveşte calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat stabileşte regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru schemele de pensii administrate privat.

Noul act normativ vine în sprijinul administratorilor de pensii private cu o metodologie standard completă, ca punct de referinţă la care aceştia să se raporteze şi care să asigure o corectă evaluare a provizionului tehnic, în vederea atingerii convergenţei între provizionul tehnic calculat şi raportat de către administratori şi provizionul tehnic calculat de către CSSPP.

Actul normativ aduce detalii suplimentare asupra metodei existente de calcul a provizionului tehnic, metodă folosită de către CSSPP pentru verificarea valorilor provizioanelor tehnice raportate de către administratori şi stabilirea nivelului minim al provizionului tehnic pentru fiecare administrator. Pe lângă aceste detalii suplimentare, norma introduce posibilitatea utilizării, de către administratorul de pensii private, de modele interne şi parţial interne pentru calcularea provizionului tehnic.

O altă normă vizează calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile din Pilonul II prezintă structura garanţiilor obligatorii şi a celor suplimentare opţionale şi detaliază prevederile referitoare la investirea, utilizarea, custodia şi evidenţa activelor care acoperă provizionul tehnic, la metodologia de calcul actuarial a modelului standard şi regulile de verificare a provizionului tehnic şi la datele utilizate în calcul, raportarea rezultatelor şi periodicitatea evaluărilor provizionului tehnic.

Totodată, Norma privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat elaborată în baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va fi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial şi va fi disponibilă şi pe site-ul www.csspp.ro, Rubrica: Legislaţie, la data publicării sale.

Tot în şedinţa de marţi, CSSPP a aprobat şi Norma pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat şi Norma pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor facultative.

‘Criza financiară din ultimii ani a determinat reconsiderarea politicilor de supraveghere a pieţelor financiare şi, în acest context, s-a accentuat importanţa supravegherii prudenţiale a sistemului pensiilor private, ca parte a sistemului financiar. De aceea, normele existente privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor private au fost modificate şi completate astfel încât să corespundă strategiei de dezvoltare a CSSPP în vederea continuării dezvoltării mecanismelor de supraveghere prudenţială a sistemului de pensii private, în paralel cu sprijinirea consolidării pieţei pensiilor private, pe criterii calitative, eficienţă în administrare şi transparenţă’, se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, Norma pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat elaborată în baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Norma pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor facultative elaborată în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare vor fi transmise spre publicare în Monitorul Oficial şi vor fi disponibile şi pe site-ul www.csspp.ro