Potrivit datelor comunicate vineri de INS (Institutul Naţional de Statistică), salariul mediu net din România în luna august a scăzut cu 97 de lei faţă de luna precedentă (un minus de 2,9%), până la 3275 de lei. Raportat la luna august 2019 însă, salariul mediu net a crescut cu 7,6%. Câştigul salarial mediu nominal brut a fost, în august, de 5.337 lei, cu 131 lei (-2,4%) mai mic decât în luna iulie 2020.

Cele mai mari câştiguri salariale s-au înregistrat în domeniul IT&C, unde salariul mediu net a fost de 7431 de lei, în timp ce veniturile cele mai mici au fost în rândul angajaţilor din hoteluri şi restaurante (1704 lei).

“În luna august 2020, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna iulie 2020 ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, de vacanţă, al 13-lea salariu ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi/încetări ale activităţii, de continuarea şomajului tehnic de către anumiţi agenţi economici sau de remunerarea parţială a salariaţilor, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie din unele activităţi economice”, se arată în analiza INS.

Unde s-au înregistrat cele mai mari scăderi ale salariului mediu net?

Raportat la valoarea procentuală, în august faţă de iulie, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat, după cum urmează: cu 17,1% în extracţia cărbunelui superior şi inferior; între 11,5% şi 14% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor din tutun, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice; între 5% şi 8,5% în fabricarea produselor textile, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), alte activităţi industriale n.c.a., depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene, captarea, tratarea şi distribuţia apei.

De asemenea, au mai fost scăderi între 3% şi 5% au mai fost în extracţia minereurilor metalifere, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea altor mijloace de transport, tranzacţii imobiliare, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de poştă şi de curier, transmite Agepres.

Creşteri importante în următoarele domenii

Pe de altă parte, creşteri importante ale câştigului salarial mediu net s-au consemnat în activităţile de servicii anexe extracţiei (5,7%), în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semi-remorcilor (5,4%), în telecomunicaţii, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, transporturi pe apă, fabricarea băuturilor, alte activităţi extractive, hoteluri şi restaurante (între 1% şi 3%).

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net, în principal ca urmare a acordării în luna precedentă a biletelor de valoare (tichete de vacanţă), astfel: învăţământ (-12,1%, inclusiv reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare), administraţie publică (-2,6%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (-1,2%).

Datele INS relevă, totodată, că, în august 2020 comparativ cu august 2019, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,6%.

În raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real a fost 104,8% pentru luna august 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, de 97,1% pentru faţă de iulie 2020, respectiv de 220,4% în comparaţie cu octombrie 1990.