Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna noiembrie 2012 cu 0,5 la sută (-0,5 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2012, până la nivelul de 228,99 miliarde lei. Scăderea s-a datorat diminuării creditării în valută pe toate planurile, pe fondul procesului de dezintermediere financiară la nivel european.

Cea mai mare scădere a înregistrat-o creditul în lei pentru populație, care s-a diminuat în noiembrie 2012 cu 2,3% față de noiembrie 2011. Creștere a înregistrat doar segmentul IMM, creditarea aici fiind generată probabil de reînnoirea liniilor de credit în lei pentru capital de lucru în 2013. Acest tip de linii sunt credite pe termen scurt care se reînnoiesc în fiecare an aproape automat. Astfel, creditul pentru persoane juridice a avut un avans de 0,2% în noiembrie față de octombrie și de 8,4% față de noiembrie 2011.

Creditul în lei a crescut cu 0,1 la sută (0,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 0,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,2 la sută). La 30 noiembrie 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 2,3 la sută (-2,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2011, pe seama majorării cu 3,8 la sută a componentei în lei (-0,7 la sută în termeni reali) şi cu 1,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 2,0 la sută).

Creditul guvernamental a crescut în luna noiembrie 2012 cu 0,5 la sută, până la 78109,8 milioane lei. La 30 noiembrie 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 18,9 la sută (13,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2011.

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii noiembrie 2012 de 220,76 miliarde lei, în creștere cu 0,1% în termeni reali față de luna octombrie. În raport cu noiembrie 2011 masa monetară s-a majorat cu 5,4 la sută (0,8 la sută în termeni reali).