Conform documentului, deţinerile de acţiuni şi alte participaţii ale statului s-au majorat cu 0,2 puncte procentuale, ajungând la nivelul de 9,9% din PIB

Depozitele administraţiei publice au crescut cu 0,8 puncte procentuale, până la 8,3% din PIB, iar alte conturi de primit au scăzut cu 0,7 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 6,3% ca pondere în PIB. 

Angajamentele financiare ale sectorului „Administraţii publice” s-au menţinut aproximativ la acelaşi nivel ca pondere în Produsul Intern Brut, atingând un nivel de 45,2%. Titlurile de natura datoriei, în lei şi valută, au crescut cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 29% din PIB. Atât în cazul titlurilor de natura datoriei pe termen scurt, cât şi pentru titlurile pe termen lung, se constată creşteri pe seama noilor emisiuni de titluri (într-un ritm mai accelerat decât răscumpărarea de titluri pe fiecare tip de scadenţă). 

Datoriile comerciale au crescut cu 0,3 puncte procentuale, până la 7,4% din produsul intern brut. Împrumuturile au scăzut cu 0,9 puncte procentuale, reprezentând 8,2% din PIB la finele trimestrului I 2017, evoluţie datorată rambursărilor faţă de terţi. 

De asemenea, datele BNR arată că sectorul „Administraţii publice” a înregistrat un necesar de finanţare în ambele trimestre analizate, respectiv 0,2% din PIB în trimestrul I 2017 şi 0,6 % din produsul intern brut în trimestrul I 2016. 

Subsectorul „Administraţia centrală” a înregistrat un necesar de finanţare atât în trimestrul I 2017 (1% din produsul intern brut), cât şi în trimestrul I 2016 (0,9% din produsul intern brut). 

„Administraţiile locale” au avut o capacitate de finanţare de 0,7% din produsul intern brut în trimestrul I 2017, cu 0,4 pp mai mult faţă de trimestrul I 2016. 

„Administraţiile de securitate socială” au avut o capacitate de finanţare în trimestrul I 2017 (0,1% din PIB), precum şi în trimestrul I 2016 (0,002% din PIB). 

AGERPRES