În privința Programului Operațional Regional, Guvernul a adoptat  o hotărâre privind metodologia aplicată la ”calculul sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate înainte de 1 octombrie 2011 de către autoritățile contractante, finanțate din Axele Prioritare 1, 3 și 5”.

14,9 milioane de euro, de la POR

 Actul normativ aprobă aplicarea procentului de 10% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013. Prin această hotărâre, Guvernul autorizează Autoritatea de Certificare și Plată, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, să efectueze decertificarea, prin reducerea din sumele declarate în prima declarație de cheltuieli transmisă la Comisia Europeană, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru următoarele sume: 302.065 euro pentru Axa Prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de creștere, 12.391.650 euro pentru Axa Prioritară 3-Îmbunătățirea infrastructurii sociale și alte 2.239.102 euro pentru Axa Prioritară 5-Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului.

De notat că suma totală nerambursabilă, alocată de Comisia Europeană Programului Operațional Regional, pentru perioada 2007-2013, este de 16,84 miliarde de lei(3,74 miliarde de euro, la cursul actual). Până la data de 31 octombrie 2012, plățile efectuate României de Comisia Europeană au însumat786,26 milioane de euro, adică 21,1%.

10,8 milioane de euro, de la POS Mediu

Cea de-a doua hotărâre vizează aplicarea corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu. Actul normativ stabilește aplicarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat și a deducerilor procentuale definitive în valoare de 10%, pentru cheltuielile certificate până în prezent, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene până la finalul perioadei de programare.

”Prin Hotărâre, se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea prin reducerea din sumele declarate în prima declarație de cheltuieli, transmisă la Comisia Europeană, a sumei de 10.865.086 euro”, se precizează în comunicatul Guvernului.
Suma totală nerambursabilă, alocată de Comisia Europeană Programului Sectorial Mediu este de 20,39 miliarde de lei(4,53 miliarde de euro), din care, până la 31 octombrie 2012 au fost accesate 277 milioane de euro, adică 6,14%.
Descarcă aici stadiul absorbţiei fondurilor europene la 31 octombrie.