Modificările sunt cuprinse în OUG 97/2017, de modificare Codului Fiscal, act legislativ adoptat de Guvern în luna noiembrie.

Nivelul CASS este în prezent de 5,5% și este achitat doar de către persoanele care au dividendele drept singură sursă de venituri. Nivelul de 5,5% se aplică dividendelor plătite. Până la finalul anului 2017, o persoană fizică rezidentă în România datorează un impozit pe venitul din dividende în procent de 5% și nu achita CASS, dacă la momentul încasării dividendului este deja asigurată la sistemul de sănătate – fie având calitatea de salariat, fie obținând venituri din activități independente etc.

Astfel, contribuția la sănătate pentru veniturile din dividende se datorează doar în cazul în care acestea sunt singurii bani pe care îi câștigă respectivele persoane.

Modificările

CASS crește la 10% în 2018 și nu va mai fi aplicabil tuturor veniturilor obținute din dividende, ci la nivelul de 12 salarii minime brute, a explicat pentru Capital, Gabriel Biriș. avocat specializat pe fiscalitate. Mai mult CASS se va achita doar dacă veniturile independende, printre care și cele din dividende, depășesc cumulat 12 salarii minime brute. Astfel, suma va fi de 190 delei pe lună, a spus Biriș.

Potrivit noilor prevederi, valabile de la 1 ianuarie 2018, CASS pentru dividende va trebui achitată și dacă respectivul contribuabil este, concomitent, salariat.

Prin urmare, dacă încasați, cumulat, venituri din dividende, activități independente, chirii și alte asemenea surse într-un plafon de cel puțin 12 salarii minime brute, veți plăti, pentru veniturile din dividende, atât impozit pe venit de 5%, cât și CASS de 10%. Baza lunară de calcul al CASS este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează.

Noile contribuții sociale obligatorii, inclusiv CASS de 10%, se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018,

Senatul a aprobat pe data de 4 decembrie  OUG 79/2017 în forma emisă de Guvern. Camera Deputaților e decizională.