"Cele peste 100 proiecte semnate până în prezent vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, sprijin pregătitor pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din oraşele cu peste 20.000 locuitori, în contextul mecanismului de DLRC (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii), creşterea ocupării, prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană (apelul Diaspora Start-up), respectiv dezvoltarea întreprinderilor de economie socială", se arată într-un comunicat al ministerului, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, sunt finanţate acţiuni care urmăresc, printre altele, acordarea unor pachete integrate (servicii de sprijin pentru ante-şcolari şi preşcolari, şcoală după şcoală, a doua şansă) pentru creşterea accesului şi participării la educaţie, sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii (ucenicie, stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă), susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii (inclusiv a ocupării pe cont-propriu – prin sprijin, acordarea de micro-granturi), furnizarea de servicii medico-sociale (inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate), îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile, asistenţă juridică. 

Alte tipuri de proiecte vizează înfiinţarea Grupurilor de Acţiune Locală şi elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv acţiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale. 

"Accelerăm ritmul de contractare, astfel încât să înceapă implementarea efectivă a proiectelor, care va avea ca rezultate directe creşterea numărului locurilor de muncă şi sporirea nivelului de trai pentru cei aflaţi în risc de sărăcie – două dintre obiectivele asumate prin Programul de Guvernare", a declarat ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb. 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 de miliarde de euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE.