În cadrul reuniunii au fost abordate – în perspectiva reuniunii extraordinare a Consiliului European, joi şi vineri – aspecte privind coordonarea la nivelul UE pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 şi consolidarea rezilienţei UE în domeniul sănătăţii, precum şi iniţiativele din domeniul securităţii şi apărării, conform informațiilor transmise de MAE.

Agenda reuniunii Consiliului Afaceri Generale a mai inclus discuţii referitoare la Planul de Acţiuni privind Democraţia Europeană, publicat de Comisia Europeană în decembrie 2020, respectiv relaţiile UE-Regatul Unit, precum şi o informare din partea Preşedinţiei portugheze pe tema Conferinţei privind viitorul Europei, conform sursei menționate.

Necesitatea menţinerii coordonării strânse la nivel european

Referindu-se la gestionarea pandemiei de COVID-19, secretarul de stat Iulia Matei a reafirmat necesitatea menţinerii coordonării strânse la nivel european şi a unei abordări echilibrate şi proporţionale din perspectiva măsurilor adoptate, atât la nivel european, cât şi naţional.

În context, a pledat pentru evitarea introducerii de măsuri unilaterale care să afecteze buna funcţionare a pieţe interne şi implementarea coridoarelor verzi, destinate facilitării circulaţiei bunurilor şi persoanelor.

Iulia Matei a subliniat, de asemenea, importanţa campaniilor de vaccinare, evidenţiind rolul acestora pentru gestionarea eficientă a pandemiei. A exprimat, totodată, susţinerea României pentru consolidarea rezilienţei la nivel UE în domeniul sănătăţii, pornind de la lecţiile învăţate în această criză.

Referitor la aspectele care vizează securitatea şi apărarea, secretarul de stat român a subliniat importanţa unei abordări realiste bazate pe coerenţă în implementarea iniţiativelor UE şi complementaritate cu procesele similare din cadrul NATO. În context, demnitarul român a reiterat sprijinul pentru implementarea Strategiei UE în domeniul securităţii cibernetice şi a reliefat rolul important pe care viitorul Centru de Competenţe pentru Securitatea Cibernetică de la Bucureşti îl va deţine în crearea unui ecosistem european de securitate cibernetică.

În ceea ce priveşte Planul de Acţiuni pentru Democraţia Europeană, ea a salutat abordarea ambiţioasă şi cuprinzătoare propusă de Comisia Europeană, care răspunde obiectivului general al Uniunii de promovare a valorilor europene. A subliniat, în context, susţinerea pentru obiectivele vizând libertatea presei şi combaterea dezinformării.

Relaţiile viitoare ale UE cu Regatul Unit

Discuţiile privind relaţiile viitoare ale UE cu Regatul Unit au avut loc în prezenţa fostului negociator-şef al Uniunii, Michel Barnier. Secretarul de stat pentru afaceri europene a adresat acestuia mulţumiri, cu acest prilej, pentru eforturile depuse pe întreaga durată a procesului de negociere, care au condus la încheierea unui acord de cooperare cu Regatul Unit şi menţinerea unităţii UE27 în susţinerea obiectivelor comune, arată MAE.

De asemenea, demnitarul român a subliniat că, în ceea ce priveşte gestionarea pe viitor a acestor relaţii, rămâne esenţială o abordare unitară şi coordonată la nivelul UE, bazată pe solidaritate. A reiterat semnalarea privind abordarea diferenţiată a UK în raport cu cetăţenii din cinci state membre, printre care şi România, în ceea ce priveşte cuantumul taxei percepute pentru vizele de lungă şedere. A pledat pentru identificarea unei soluţii la nivel european pentru evitarea abordărilor diferenţiate în raport cu cetăţenii UE, reiterând aşteptarea României pentru continuarea demersurilor Comisiei Europene în acest sens.