„Consiliul este o platformă guvernamentală realizată pe baza unui parteneriat public-privat, care să asigure un dialog autentic între maşinăria guvernamentală, mediul de afaceri şi mediul universitar şi academic.
Obiectivul major al Consiliului este elaborarea Strategiei Naţionale de Competitivitate România 2020. Va oferi o viziune integrată asupra acestui aspect şi va fundamenta politicile publice", a spus Vass.
Potrivit acesteia, Consiliul va fi format din 20 decidenţi din instituţiile centrale, experţi din cele mai competitive 12 universităţi şi din cele trei academii de ştiinţă, precum şi 40 reprezentanţi ai companiilor care sunt cele mai mare angajatoare şi contributoare la bugetul de stat.