'Eficienţa colectării impozitelor se menţine la un nivel scăzut. Un proces de reformă a sistemului de colectare a taxelor a fost iniţiat, dar probabil este nevoie de timp pentru ca rezultatele să apară. România are cea mai mică pondere în PIB a veniturilor bugetare (venituri fiscale şi nefiscale), acestea reprezentând în anul 2014 doar 33,4% din PIB, cu 11,8 pp sub media europeană, în timp ce nivelul veniturilor fiscale raportate la PIB (impozite şi contribuţii sociale) a fost de 27,6%, fiind semnificativ mai mic decât în economii similare precum Ungaria (38,5%), Slovenia (36,7%), Republica Cehă (34,0%) şi Polonia (32,9%)', se arată în document. 

Potrivit acestuia, veniturile fiscale colectate în anul 2014 au fost apropiate de cele avute în vedere în proiectul de buget, în condiţiile unui avans al PIB nominal apropiat de cel anticipat. 

'Gradul de eficienţă a taxării a scăzut semnificativ în cazul TVA, dar s-a majorat în contrapartidă în cazul contribuţiilor de asigurări sociale, impozitului pe profit şi impozitului pe venit. În anul 2013 a fost iniţiat un amplu proces de reformă la nivelul ANAF în colaborare cu Banca Mondială. Consiliul fiscal consideră că procesul de reformă, absolut necesar în contextul unui sistem de taxe şi impozite caracterizat de o eficienţă scăzută, este încă la început, şi dacă procesul va avea succes, are potenţialul de a genera spaţiu fiscal semnificativ pe termen mediu. Totuşi, adoptarea unor decizii legate de eventuale reduceri de taxe sau de majorare a unor cheltuieli în baza potenţialelor creşteri de eficienţă trebuie să aibă loc doar ex post, după ce procesul de reformă se dovedeşte ireversibil şi capabil să genereze rezultate pe termen lung', informează Consiliul Fiscal. 

 AGERPRES