'Consiliul fiscal nu poate valida fără rezerve că impactul financiar al extinderii sferei de aplicare a cotei reduse de TVA începând cu 1 iunie 2015 a fost luat în calcul în prognoza veniturilor bugetare şi nu afectează ţintele bugetare anuale şi pe termen mediu. Din perspectiva impactului bugetar de runda întâi, nota de fundamentare asociată proiectului de ordonanţă de urgenţă estimează o pierdere de venituri bugetare de 2,44 miliarde lei în 2015 (corespunzătoare unei perioade de şase luni de execuţie în standarde cash), de 5,17 miliarde lei în 2016, de 5,51 miliarde lei în 2017, de 5,87 miliarde lei în 2018. Efectele de runda a doua generate de această măsură (provenite din creşterea economică suplimentară) sunt evaluate de către Guvern la circa un miliard de lei în 2015 şi circa 1,8 miliarde lei în perioada 2016 – 2018', se arată într-un comunicat al Consiliului fiscal.

Potrivit Consiliului fiscal, principala sursă indicată de către Guvern pentru acoperirea golului de venituri generat de extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% este reprezentată de încasările suplimentare din îmbunătăţirea activităţii de colectare a taxelor şi impozitelor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

'Nota de fundamentare asociată proiectului de ordonanţă de urgenţă estimează venituri suplimentare şi la nivelul anului 2015 de aproximativ 5,5 miliarde lei, din reducerea evaziunii fiscale, în contextul în care în trimestrul I s-au colectat suplimentar faţă de program circa trei miliarde de lei. Consiliul fiscal apreciază că este prematură utilizarea veniturilor suplimentare încasate faţă de programul trimestrial, până când nu există indicii puternice că aceste câştiguri sunt de natură permanentă şi nu se datorează doar unei reduceri temporare de evaziune fiscală şi/sau unei evoluţii peste aşteptări a bazelor macroeconomice relevante. Ca urmare, Consiliul fiscal avizează favorabil, dar cu rezerve, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% la alimente şi servicii de restaurant', se precizează în document.

Conform sursei citate, o analiză mai bine fundamentată ar putea avea loc în contextul raportului semestrial privind situaţia economică şi bugetară.

'Pe lângă analiza situaţiei încasărilor bugetare, trebuie avută în vedere şi evoluţia cheltuielilor bugetare şi măsura în care acestea se încadrează în ţintele iniţiale, mai ales în condiţiile în care execuţia bugetară din primele luni ale anului 2015 consemnează în continuare o evoluţie mult sub program a cheltuielilor bugetare, în special a celor de investiţii', susţine Consiliul fiscal.

În contextul în care plusul de venituri observat în urma execuţiei la 3 luni se dovedeşte a nu se datora doar unor evoluţii mai favorabile decât cele

anticipate ale bazelor macroeconomice relevante sau unor factori conjuncturali, reflectând într-adevăr un progres permanent în ceea ce priveşte eficienţa colectării taxelor şi impozitelor, Consiliul fiscal apreciază că spaţiul fiscal necesar extinderii sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% la alimente şi servicii de restaurant ar putea fi identificat.

"Consiliul fiscal atrage însă atenţia că o acomodare a reducerii de TVA aflate în discuţie în această opinie printr-o nouă reducere a investiţiilor publice, în condiţiile în care, începând cu anul 2012, acestea au intrat pe un pronunţat trend descendent (anul 2014 consemnând de altfel minimul ultimilor 9 ani ca procent din PIB după standarde ESA20104) ar putea avea consecinţe majore pe termen mediu şi lung asupra potenţialului de creştere economică, dat fiind necesarul major de investiţii publice în infrastructură", se mai spune în comunicat.

AGERPRES