Inspecţiile s-au derulat în cadrul investigaţiei privind un posibil abuz de poziţie dominantă al Distrigaz Sud Reţele SRL pe piaţa serviciilor de avizare tehnică a proiectelor, recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. În acelaşi timp, investigaţia va analiza posibila impunere a unor tarife majorate/inechitabile, pentru prestarea serviciilor respective, consumatorilor care s-au racordat la sistemul de alimentare cu gaze naturale în localităţile şi zonele geografice pentru care compania deţine licenţă de distribuţie.

Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilei practici anticoncurenţiale analizate. Documentele ridicate în cadrul inspecţiilor se află în analiza autorităţii române de concurenţă, în cadrul procedurilor specifice investigaţiei.

Inspecţiile inopinate constituie o etapă preliminară a investigaţiei, iar efectuarea lor nu reprezintă o antepronunţare a Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte existenţa unei încălcări a Legii concurenţei.

UPDATE: Reacţia Distrigaz Sud Reţele cu privire la inspecţia Consiliului Concurenţei

Consiliul Concurenţei a efectuat o inspecţie inopinată pe data de 15 martie 2017, la Distrigaz Sud Reţele SRL, în urma deschiderii unei investigaţii cu privire la un posibil abuz de poziţie dominantă, prin folosirea în mod abuziv a poziţiei de monopol natural deţinută pe piaţa distribuţiei gazelor naturale în zonele pentru care deţine licenţa de distribuţie, cu privire la tarifele pentru prestarea serviciilor de avizare tehnică a proiectelor, recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale consumatorilor care s-au racordat la sistemul de alimentare cu gaze naturale în perioada ianuarie 2011 – iulie 2012.

Distrigaz Sud Reţele SRL susţine ferm că derulează toate activităţile cu deplina respectare a legislaţiei în vigoare.

Pe tot parcursul inspecţiei, Distrigaz Sud Retele a cooperat cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei şi le-a pus la dispoziţie toate informaţiile necesare derulării acesteia în bune condiţii, această cooperare fiind de altfel consemnată şi reţinută ca atare de către Consiliul Concurenţei în documentele inspecţiei.