Astfel, a fost autorizată modificarea autorizaţiei de funcţionare a BVB ca urmare a majorării capitalului social, retragerea autorizaţiei de operator de piaţă a SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. şi radierea din Registrul ASF, precum şi retragerea pieţelor reglementate administrate de către acesta (la vedere şi de instrumente financiare derivate), inclusiv radierea tuturor IFD SIBEX înregistrate la ASF, retragerea atestatului acordat SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. de ASF pentru calitatea de organism de formare profesională. 

De asemenea, Consiliul a avizat retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare Intercapital Invest S.A. şi radierea din Registrul ASF din această calitate, 

În cadrul şedinţei a fost aprobat şi proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacţii ale contra-părţilor centrale şi ale locurilor de tranzacţionare şi a Ghidului ESMA privind normele şi procedurile în cazul insolvenţei participanţilor la un depozitar central. Proiectul va fi afişat pe site-ul ASF, pentru consultare publică, timp de 15 zile, precizează Autoritatea. 

De asemenea, au fost stabilite măsuri reţinute în sarcina SAI Safi Invest S.A. ca urmare a evoluţiei ponderii acţiunilor necotate Elvila S.A. aflate în portofoliul FII FOA şi a fost respinsă o plângere prealabilă formulată împotriva unei decizii a ASF. 

Consiliul a avizat şi prospectul proporţionat aferent emisiunii de noi acţiuni în vederea majorării capitalului social al societăţii Auto Center S.A. Bucureşti, prospectul proporţionat în vederea majorării capitalului social al societăţii IOR S.A. Bucureşti, modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA. Totodată, au fost avizaţi 37 de agenţi şi s-au retras avizele pentru alţi 31 agenţi care desfăşoară activităţi de marketing pentru fondurile de pensii facultative şi administrate privat. 

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.
AGERPRES