Transportatorul naţional de petrol Conpet Ploieşti şi-a planificat investiţii de 450 milioane lei în perioada 2020-2025, în reabilitarea conductelor, în punerea în siguranţă a traversărilor de conducte, dar şi în finalizarea lucrărilor de înlocuire a firelor de legătură pe conductele de transport ţiţei la traversarea Dunării şi a braţului Borcea, precum şi în construcţia şi reabilitarea unor rezervoare de ţiţei, având în vedere că 75% din cele deţinute de companie au peste 40 de ani, arată un document publicat pe site-ul companiei.

De asemenea, Conpet vrea să construiască şi parcuri fotovoltaice şi să devină prosumator, adică să producă energie electrică în cantităţi mai mici pe care să o folosească iar o parte să o vândă în sistem.

„Direcţiile strategice ale Conpet în domeniul investiţional pentru perioada 2020-2025 sunt următoarele: modernizarea şi securizarea sistemului naţional de transport, creşterea siguranţei în exploatare, diminuarea consumurilor energetice, dezvoltarea de noi activităţi conexe şi nonconexe celei de bază, monitorizarea programelor operaţionale şi a axelor prioritare în vederea accesării de fonduri europene şi a altor forme de finanţare nerambursabilă”, se arată în documentul consultat de News.ro.

Conpet vrea să investească 102 milioane lei în înlocuirea a 124 km de conducte de transport ţiţei şi 8 milioane lei în punerea în siguranţă a cel puţin două traversări cursuri de apă.

Alte 160 milioane lei sunt alocate „pentru demararea şi finalizarea lucrărilor de înlocuire a firelor de legătură pe conductele de transport ţiţei import, între staţiile C1-C2 şi C3-C4 inclusiv traversarea fluviului Dunăre şi a braţului Borcea prin foraj orizontal dirijat etapizat”.

Conpet îşi propune continuarea lucrărilor de construire rezervoare de diferite capacităţi în trei locaţii. Valoarea totală estimată pentru lucrările de reabilitare şi redimensionare a parcurilor de rezervoare în această perioadă este de 21 milioane lei.

„În prezent, Conpet a început un program de tipizare a rezervoarelor de stocare ţiţei. Faptul că rezervoarele vechi au fost executate în variante constructive de capacităţi diferite, cu soluţii constructive diferite, a condus atât la o mentenanţă dificilă cât şi la cheltuieli semnificative în operare. Dintre cele circa 100 de rezervoare de ţiţei existente în Conpet, 75 sunt mai vechi de 40 de ani, iar 77 din cele 100 sunt în construcţie nituită. Repararea rezervoarelor în construcţie nituită este foarte dificilă”, arată documentul.