"Munca depusă de EUA pentru implementarea sistemului Bologna de trei ani în Europa este gata. Acum, EUA trebuie să consolideze această reformă, în sensul pregătirii absolvenților pentru viața profesională și îmbunătățirea mobilității studenților", a declarat Lesley Wilson, secretar general al EUA. El crede că întâlnirea de la București va însemna un pas înainte pentru Zona Învățământului Superior European – EHEA. Totodată, oficialii EUA cred că acum este mai important ca niciodată ca guvernele să sprijine universitățile, care ar trebui să fie o pepinieră de tineri bine pregătiți, de care piața muncii europeană are atâta nevoie.

Printre prioritățile discuțiilor de la București se numără:

  • îmbunătățirea parteneriatelor dintre guverne, universități și posibili angajatori
  • îmbunătățirea condițiilor de studiu din universități, prin atragerea investițiilor publice și prin asigurarea autonomiei universitare
  • promovarea conceptului de "universitate conectată la realitățile pieței muncii", care să adapteze procesul de învățare la cerințele angajatorilor

Asociația Universităților Europene reprezintă deopotrivă toate universitățile europene și pe rectorii acestora și este principala "voce" a comunității învățământului superior european.