Companiile implicate în această operaţiune oferă servicii de reprezentare media, servicii de creaţie, producţie şi promovare publicitară, servicii de relaţii publice, servicii cercetare şi studii de piaţă, editare şi comercializare ziare şi reviste, editare şi comercializare cărţi, DVD-uri şi inserturi, comercializare spaţii publicitare, servicii tipografice pentru terţi, servicii de difuzare a canalelor de televiziune fără plată, servicii de publicitate realizate prin transmisii de televiziune. SBS Broadcasting Media deţine licenţa postului de televiziune „Prima TV” .

Autoritatea de concurenţă va evalua operaţiunea de concentrare economică din punct de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice.

O decizie cu privire la aceastǎ operaţiune de concentrare economicǎ urmeazǎ a fi luatǎ, conform prevederilor legale, în termen de cel mult 45 de zile de la data la care notificarea este consideratǎ efectivǎ.

Consiliul Concurentei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la terţi (inclusiv concurenţi şi clienţi ai părţilor implicate), în legǎturǎ cu aceastǎ concentrare economicǎ.