”Reamplasarea depozitului de cărbune de la EMC Roşia-Rovinari este una dintre investiţiile prioritare derulate de CE Oltenia din punct de vedere al politicii de mediu şi al responsabilitatii sociale a companiei. Dorindu-se eliminarea inconvenienţelor create de funcţionarea vechiului depozit de cărbune Rosia, amplasat în zona limitrofă a oraşului Rovinari şi a localităţilor Fărcăşeşti şi Roşia de Jiu, care genera disconfort populaţiei din zonă în perioadele cu condiţii atmosferice nefavorabile, CE Oltenia a depus eforturi semnificative pentru mutarea depozitului pe un alt amplasament”, a anunţat compania într-un comunicat.

Valoarea finală a investiţiei a fost de circa 45 milioane lei, iar proiectul a fost întârziat din cauze de natură externă.

”Pe parcursul derularii proiectului, au existat o serie de cauze de natură externă, care au condus la prelungirea termenului de execuţie, respectiv: renunţarea la amplasamentul stabilit iniţial din cauza blocajelor intervenite în negocierile purtate cu proprietarii terenului pe care trebuia să se realizeze noul depozit de cărbune şi repoziţionarea acestuia pe un alt teren; întârzierile cauzate de contestaţiile depuse la procedurile de achiziţie a serviciilor de proiectare, lucrărilor şi echipamentelor necesare; emiterea autorizaţiei de mediu de către APM Gorj abia în anul 2017, din cauza solicitării Greenpeace de anulare a Acordului de mediu pentru scoaterea din circuitul silvic a unei suprafeţe de teren; în acest sens fiind depusă plângere la Comisia Europeană care a deschis un dosar în anul 2014 şi în 2017 a închis cazul”, precizează societatea.

Reprezentanţii CE Oltenia spun că amenajarea noului depozit de cărbune de la EMC Roşia-Rovinari a inclus o serie de măsuri de protecţie a factorilor de mediu, precum montarea panourilor fonoabsorbante pe o lungime de circa 2,5 km, atât înspre oraşul Rovinari, cât şi înspre localitatea Fărcăşeşti, pentru obstrucţionarea dispersiei zgomotului către zona locuită.

A fost vizată şi montarea instalaţiilor fixe de pulverizare fină, sub presiune, a apei, pe conturul depozitului, precum şi în dreptul concasorului şi al nodului de distribuţie al benzilor transportoare, pentru reţinerea pulberilor sedimentabile sau în suspensie din aria de activitate a noului depozit şi pentru a nu crea disconfort în localităţile învecinate.