"Se aprobă preluarea de către Societatea 'Complexul Energetic Hunedoara' a unor obligaţii fiscale datorate bugetului de stat, în ordinea vechimii, cu excepţia celor cu reţinere la sursă, ale Companiei Naţionale a Huilei, în limita sumei totale de 10.840.897,50 lei, administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Se aprobă stingerea debitului restant în valoare totală de 10.840.897,50 lei, pe care Societatea 'Complexul Energetic Hunedoara' îl are faţă de Compania Naţională a Huilei, în schimbul preluării obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (1)', se arată în textul ordonanţei.

Iniţiatorii proiectului spun că acest transfer era necesar având în vedere recomandările Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi ale Băncii Mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, precum şi necesitatea reducerii volumului de plăţi restante şi de arierate înregistrate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale pentru evitarea blocajelor financiare de la nivelul acestora.

Ordonanţa de Urgenţă este fundamentată şi 'ţinând cont de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar avea consecinţe negative asupra procesului de privatizare a Complexului Energetic Hunedoara, în condiţiile în care asupra acestei societăţi sunt instituite şi devin scadente măsuri de executare silită prin executor de către lichidatorul Companiei Naţionale a Huilei, întrucât executarea conturilor ar reprezenta, practic, indisponibilizarea resurselor financiare pentru desfăşurarea activităţii curente a societăţii şi, pe cale de consecinţă, afectarea gravă a furnizării de energie electrică şi termică'.

În plus, actul normativ era necesar 'având în vedere că, potrivit legii, de la momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terţul poprit nu poate face nicio altă plată sau operaţiune care ar diminua bunurile indisponibilizate, cu excepţiile prevăzute de lege (art. 773 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)'.

Iniţiatorii mai spun că blocarea operaţională a societăţii, cu efectele economice imediate, afectează procesul de privatizare şi creează condiţiile deschiderii procedurii de insolvenţă pentru orice creditor/furnizor care îndeplineşte condiţiile pentru o astfel de solicitare, prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. AGERPRES/