Valorificarea inteligentă a resurselor presupune investiţii majore şi câteva condiţii esenţiale precum cercetări geologice, condiţii de exploatare, înzestrare tehnologică, eficienţă economică în utilizarea resurselor, protejarea mediului cu costurile sale aferente
În ceea ce priveşte minereurile auro-argentifere din subsolurile României, acestea sunt estimate la 760 de tone, potrivit Strategiei industriei miniere pentru perioada 2012-2035.În România, cele mai importante cantităţi de aur au fost găsite, de-a lungul anilor, în aşa-numitul patrulater aurifer. Este vorba de o zonă din Munţii Apuseni, care cuprinde minele din zona Roşia Montană, Bucium, Baia de Arieş, Almaş, Brad şi Săcărâmb. După închiderea minelor de aur, înainte de aderarea României la UE, România nu a mai extras niciun gram de aur.

 Uraniu: două zăcăminte. Producţia de minereu de uraniu este realizată în întregime de Compania Naţională a Uraniului.
La cărbuni există resurse de 9,7 miliarde de tone şi 299 de zăcăminte în întreaga ţară. Activitatea de exploatare este realizată în proporţie de peste 95% de stat. Există 53 licenţe de concesiune pentru exploatare.

Antracit: două zăcăminte închise la începutul anilor 1990;

Cărbune brun: două licenţe de exploatare;

 Huilă: 54 de zăcăminte, din care şapte în exploatare cu rezerve de 230 de milioane tone şi 47 de perimetre neexploatate sau închise, cu rezerve de 373 milioane tone;

Lignit: 193 zăcăminte, din care 41 în exploatare cu rezerve de 318 milioane tone şi 168 zăcăminte neexploatate sau închise.
Resurse de ape subterane: 12 mii mc/zi ape minerale naturale, 48 mii mc/zi ape minerale terapeutice, 19 mii mc/zi dioxid de carbon mofetic şi 21 mii mc/zi apă geotermală. 131 licenţe de concesiune pentru exploatare au fost negociate şi încheiate. 

Apele subterane potabile, industriale şi freatice: 101 zăcăminte;

 

 Apele minerale naturale, terapeutice, geotermale, gazele care le însoţesc, gazele necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice: 239 de zăcăminte. 

Ape potabile industriale şi freatice destinate irigaţiilor: 76 perimetre cu o resursă de 6,2 milioane mc/zi; 

Apă minerală naturală necarbogazoasă: 25 zăcăminte, din care unul cu activitate sistată şi resurse posibil de exploatat de 14 mii mc/zi.

Ape minerale naturale carbogazoase: 43 perimetre concesionate, cu rezerve de 12 mii mc/zi şi şase perimetre cu activitate sistată, cu resurse de 0,3 mii mc/zi; 

Ape minerale terapeutice carbogazoase: 22 perimetre concesionate, 14 zăcăminte aflate în exploatare cu resurse de 9,1 mii mc/zi;

 Ape minerale terapeutice necarbogazoase: 87 de perimetre, din care 43 zăcăminte în exploatare cu resurse de 74 mii mc/zi;

 Ape terapeutice carbogazoase: opt perimetre cu resurse de 8,8 mii mc/zi;

 Ape terapeutice necarbogazoase: 44 perimetre cu resurse de 31,6 mii mc/zi; 

Dioxid de carbon mofetic: 14 zăcăminte cu resurse de 20 mii mc/zi; În prezent sunt concesionate nouă zăcăminte cu dioxid de carbon mofetic cu rezerve de 19 mii mc/zi; 

Dioxidul de carbon industrial: două zăcăminte concesionate cu un volum de 137 milioane mc; 

Apă geotermală: 17 perimetre cu rezerve de 21 mii mc/zi; 

Resurse de nămoluri şi turbe terapeutice: 29 perimetre, din care 11 concesionate cu rezerve de 5,3 milioane mc şi 18 cu activitate sistată cu rezerve de 7,9 milioane mc.

Acestea sunt doar o parte mică din resursele naturale pe care țara noastră le deține.