Piaţa de capital de la Bucureşti încearcă să contracareze scăderea drastică a lichidităţii prin reducerea comisioanelor percepute. Măsura nu poate combate însă lipsa de încredere.

Cel mai comun efect al unei crize economice este diminuarea drastică a consumului de orice fel. O soluţie la îndemână pentru această problemă este ieftinirea produselor comercializate sau a serviciilor, până la nivelul la care devin suficient de atrăgătoare pentru clienţi, astfel încât să se deblocheze activitatea. Pentru piaţa de capital, micşorarea consumului înseamnă scăderea lichidităţii. Iar răspunsul celor afectaţi este scăderea comisioanelor sau lansarea unor oferte promoţionale pentru anumite produse. Din păcate, soluţia ieftinirilor nu este eficientă când criza e de lungă durată şi depăşeşte şi cele mai pesimiste estimări.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) este instituţia cea mai afectată de criză din punctul de vedere al reducerii „consumului“, adică a lichidităţii. Problemele au început încă de acum doi ani, iar anul trecut valoarea tranzacţiilor a fost puternic afectată, scăzând la jumătate faţă de 2007. Reacţia conducerii bursei a fost promptă: reducerea comisioanelor. Spre exemplu, taxarea tranzacţiilor din piaţa Deal, unde se efectuează operaţiuni cu pachete de acţiuni de cel puţin 0,7 milioane lei, a fost redusă până la 0,18%, echivalent cu o micşorare a comisionului de 4,4 ori în ultimii şase ani. În prezent, tarifele pentru această piaţă sunt chiar mai mici, după ultimele modificări efectuate luna trecută. Astfel, comisionul perceput vânătorului este de 0,117% din valoarea tranzacţiei, iar cel perceput cumpărătorului este de 0,045%, taxele fiind identice şi pentru celelalte operaţiuni de pe piaţa la vedere.

O evoluţie asemănătoare au avut şi celelalte taxe percepute de BVB. Tentativa de impulsionare a lichidităţii pieţei a coborât valoarea tarifelor percepute pentru operaţiunile din piaţa Unlisted la 0,225% atât pentru vânzare, cât şi pentru cumpărare, iar pentru ofertele publice comisionul de cumpărare a fost eliminat, fiind taxată doar vânzarea, cu 0,135%. „Măsura BVB este bine-venită, mai ales în condiţiile în care pieţele din jurul nostru au comisioane mult mai mici“, spune Răzvan Paşol, preşedintele Intercapital Invest.

Promoţii pentru derivate

149-27154-29_g_61x61.jpgSuccesul reducerilor operate nu poate fi observat decât prin evoluţia valorilor de tranzacţionare. Lichiditatea de anul acesta este însă chiar mai redusă decât cea a anului precedent, media zilnică din 2009 coborând sub 3 milioane euro, mai puţin de 50% din valoarea de anul trecut, ceea ce înseamnă că investitorii sunt mai puţin preocupaţi de tarife în această perioadă de scădere masivă a cotaţiilor. Pe lângă aceste facilităţi, BVB derulează şi o ofertă promoţională pentru instrumentele derivate în perioada octombrie 2008 – martie 2009. Reducerea suplimentară pe care BVB a introdus-o este de 10%-30% pentru facturile lunare datorate de intermediarii BVB ca urmare a încheierii de tranzacţii cu instrumente financiare derivate (scăderea variază în funcţie de numărul de conturi individuale deschise pe o anumită poziţie şi de numărul de contracte tranzacţionate). „Printre elementele de noutate ale acestor oferte promoţionale, menţionăm clasificarea contractelor futures în trei categorii, în funcţie de activul-suport şi gradul de lichiditate al instrumentului, criterii de natură să crească numărul de investitori la BVB“, spune Stere Farmache, preşedintele bursei. Pentru aceeaşi perioadă a mai fost lansată o reducere de 20%-30%, destinată formatorilor de piaţă (market-makeri) care se înregistrează pe un produs derivat, având la bază valute sau instrumente cu venit fix, şi o micşorare de 50% pentru market-makerii înregistraţi pe instrumente cu activ suport indici şi acţiuni listate la BVB. Lichiditatea pieţei derivatelor nu a crescut însă aproape deloc. În primele două luni ale anului, valoarea tranzacţiior încheiate pe piaţa derivatelor a fost de 0,25 milioane lei, reprezentând un procentaj infim din valoarea operaţiunilor de la BVB.

Piaţa obligaţiunilor, în continuă creştere

„Din păcate, comisionul bursei este neglijabil atunci când piaţa scade cu 80%, iar investitorii nu îşi recapătă încrederea în bursă doar pentru că au fost micşorate comisioanele“, spune Răzvan Paşol. Nevoia de siguranţă a investitorilor încă prezenţi pe piaţa de capital a dus la creşterea semnificativă a valorii tranzacţiilor cu obligaţiuni. Titlurile de stat au fost listate doar de la jumătatea anului trecut, dar au contribuit la majorarea operaţiunilor cu obligaţiuni. În primele două luni ale anului, lichiditatea totală a pieţei obligaţiunilor, unde vedete sunt titlurile de stat alături de bondurile BERD şi BEI, a fost de 93 milioane lei, adică puţin peste 20% din valoarea totală a tranzacţiilor încheiate la BVB. Comisionul aferent tranzacţiilor cu obligaţiuni municipale şi corporatiste este unul dintre cele mai reduse de la bursă, de 0,0216% pentru vânzare sau cumpărare.

149-27152-29_razvanpasol_10_cc.jpg«Din păcate, comisionul bursei este neglijabil atunci când piaţa scade cu 80%, iar investitorii nu îşi recapătă încrederea în bursă doar pentru că au fost micşorate comisioanele.»
Răzvan Paşol, preşedintele Intercapital Invest

Pondere infimă

Oferta promoţională a instrumentelor derivate nu a reuşit să atragă mulţi investitori, în ciuda reducerilor semnificative de comisioane. Lichiditatea pieţei derivatelor din primele două luni ale anului a fost de numai 0,25 milioane lei.