Propunerea prezentată joi va oferi furnizorilor de pensii posibilitatea de a pune la dispoziţia clienţilor un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) simplu şi inovator. Acest nou tip de produs de pensii personale pe baza voluntară este menit să le ofere titularilor de conturi de economii, pe de o parte, mai multe opţiuni atunci când pun bani deoparte pentru bătrâneţe şi, pe de altă parte, o gamă de produse mai competitive. 

PEPP va avea aceleaşi caracteristici standard indiferent unde este vândut în UE şi va putea fi procurat de la o multitudine de furnizori, de exemplu, societăţi de asigurări, bănci, fonduri de pensii ocupaţionale, firme de investiţii şi societăţi de administrare a activelor. Acest produs va veni în completarea pensiilor personale de stat, ocupaţionale şi naţionale existente, dar nu va înlocui sau armoniza regimurile naţionale de pensii personale. 

CE adresează statelor membre recomandarea de a acorda PEPP acelaşi tratament fiscal ca şi cel acordat produselor naţionale similare existente, astfel încât să i se asigure acestui nou produs o intrare în forţă pe piaţă. Noile produse vor susţine, de asemenea, în ultimă instanţă, Planul de acţiune al Comisiei privind edificarea unei uniuni a pieţelor de capital, permiţând canalizarea unui număr mai mare de economii către investiţii pe termen lung în UE. 

"Produsul paneuropean de pensii personale reprezintă un pas important înainte în direcţia finalizării uniunii pieţelor de capital. Potenţialul acestuia este enorm, dat fiind că le va oferi titularilor de conturi de economii din întreaga UE un evantai mai larg de opţiuni atunci când vor pune bani deoparte pentru pensie. PEPP va stimula concurenţa, permiţând unui număr mai mare de furnizori să ofere acest produs în afara pieţelor naţionale. PEPP va fi şi o etichetă de garanţie a calităţii şi va stimula, totodată, sunt convins de acest lucru, investiţiile pe termen lung în pieţele de capital", a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele Comisiei responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de capital. 

La rândul său, Jyrki Katainen, vicepreşedintele Comisiei responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate, a afirmat: "Propunerea de astăzi ilustrează încă o dată beneficiile care se pot obţine punând în aplicare Planul de acţiune al Comisiei privind uniunea pieţelor de capital şi finalizând piaţa unica de capital în UE. Produsele paneuropene de pensii personale vor contribui la stimularea concurenţei între furnizorii de pensii, oferind consumatorilor mai multe opţiuni în ceea ce priveşte produsele în care îşi pot plasa economiile. Finalizarea uniunii pieţelor de capital este, de asemenea, un element important al Planului de investiţii pentru Europa. Mă bucură faptul ca prezenta propunere va permite, de asemenea, direcţionarea economiilor către investiţii pe termen lung, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Planului de investiţii referitoare la modernizarea infrastructurii, stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă". 

În prezent, apreciază CE, piaţa europeană a pensiilor personale este fragmentată şi neuniformă. Ofertele se concentrează într-un număr restrâns de state membre, în vreme ce în altele sunt aproape inexistente. Această variaţie a ofertei este legată de existenţa unui mozaic de norme la nivelul UE şi la nivel naţional, care împiedică dezvoltarea unei pieţe extinse şi competitive a pensiilor personale la nivelul UE. PEPP va permite consumatorilor să îşi completeze în mod voluntar economiile pentru pensie, beneficiind în acelaşi timp de o protecţie solida: titularii de PEPP vor avea la dispoziţie mai multe opţiuni, de la o gamă largă de furnizori de PEPP, şi vor avea de câştigat de pe urma unui nivel sporit de concurenţă pe piaţa acestor produse. De asemenea, consumatorii vor beneficia de existenţa unor cerinţe stricte în materie de furnizare de informaţii şi a unor norme de distribuţie solide, inclusiv în mediul online. Furnizorii vor trebui să fie autorizaţi de Autoritatea Europeana de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) pentru a putea deveni furnizori de PEPP. 

PEPP le va oferi titularilor un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor printr-o simplî opţiune de investiţii implicită iar titularii de PEPP vor avea dreptul de a schimba furnizorii – atât pe piaţa internă, cât şi la nivel transfrontalier – la un cost forfetar, la fiecare cinci ani. 

PEPP va fi un instrument portabil între statele membre, în sensul ca titularii de PEPP vor putea să contribuie în continuare la PEPP şi în cazul în care se muta într-un alt stat membru. 

Cadrul de reglementare propus de Comisie va oferi unei game largi de furnizori oportunitatea de a fi activi pe piaţa pensiilor personale: furnizorii vor putea să dezvolte PEPP-uri în diferite state membre, să pună în comun active într-un mod mai eficient şi să realizeze economii de scară. De asemenea, furnizorii de PEPP vor putea să se adreseze consumatorilor din întreaga UE prin intermediul canalelor de distribuţie electronică şi vor avea la dispoziţie diferite opţiuni pentru plăţile efectuate la sfârşitul duratei de viaţă a produsului. 

Furnizorii de PEPP vor beneficia de un paşaport UE, astfel încât să se faciliteze distribuţia transfrontalieră. 

Propunerea de regulament privind PEPP este însoţită de o recomandare a Comisiei cu privire la tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al PEPP. Comisia încurajează statele membre să acorde acelaşi tratament fiscal PEPP-urilor ca şi cel de care beneficiază produsele naţionale similare existente, chiar dacă PEPP nu îndeplineşte integral criteriile naţionale pentru acordarea de facilităţi fiscale. Statele membre sunt, de asemenea, invitate să facă schimb de bune practici cu privire la tratamentul fiscal al produselor lor actuale de pensii personale, ceea ce ar trebui să asigure o mai mare convergenţă a regimurilor fiscale.

AGERPRES