TBI sunt acorduri care stabilesc clauzele şi condiţiile aplicabile investiţiilor private realizate de cetăţeni şi întreprinderi dintr-un stat într-un alt stat. TBI intra-UE sunt acorduri care există între state membre ale UE.

Comisia solicită statelor membre să denunţe TBI intra-UE pe care le-au încheiat, adresând scrisori de punere în întârziere unui număr de cinci state membre (Austria, Olanda, România, Slovacia şi Suedia) cărora le-a solicitat deja clarificări prin intermediul unor dialoguri administrative, având în vedere că acordurile bilaterale în cauza au fost invocate în cadrul unor proceduri de arbitraj şi au creat probleme legate de compatibilitatea cu legislaţia UE.

Scrisorile de punere în întârziere constituie prima etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la articolul 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Cea de-a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor este o solicitare din partea Comisiei sub forma unui aviz motivat. Dacă ţările respective nu iau măsurile necesare în termen de două luni, Comisia va putea hotărî să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

'Tratatele bilaterale de investiţii intra­UE nu mai sunt de actualitate şi nu mai sunt necesare în condiţiile unei pieţe unice alcătuite din 28 de state membre. Trebuie să acţionăm împreună pentru a ne asigura că actualul cadru juridic pentru investiţii transfrontaliere pe piaţa unică funcţionează eficace. În acest context, Comisia este gata să exploreze posibilitatea instituirii unui mecanism rapid şi eficient de mediere a litigiilor legate de investiţii', a declarat comisarul UE pentru stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de capital, Jonathan Hill.

Principala problemă este că TBI intra-UE fragmentează piaţa unică, acordând drepturi anumitor investitori din UE în mod bilateral. Dispoziţiile acestor tratate se suprapun cu legislaţia UE din domeniul pieţei unice în ceea ce priveşte investiţiile transfrontaliere şi contravin acesteia. Această situaţie este specifică TBI încheiate între state membre ale UE. În scrisorile sale de punere în întârziere, Comisia subliniază că aceste consideraţii sunt valabile doar în cazul tratatelor bilaterale care au rămas în vigoare între state membre ale UE. Aprecierile de mai sus nu privesc eventualele tratate de investiţii încheiate de statele membre sau de Uniunea Europeana cu ţări terţe, în cazul cărora se aplica alte considerente.

SURSA: Agerpres