România avea deschise, la finele anului trecut, 59 de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor din dreptul Uniunii Europene, se arată în raportul anual întocmit de Comisia Europeană – CE.

Dintre acestea, 34 de cazuri au fost deschide pentru neîndeplinirea la timp a obligaţiilor de transpunere, 20 pentru transpunere incorectă şi/sau necorespunzătoare a directivelor, respectiv 5 pentru încălcări ale regulamentelor, tratatelor şi deciziilor, a anunţat, joi, CE.

Raportul anual pentru 2018 indică o uşoară creştere (cu 0,8 %) a procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor (1571) comparativ cu anul 2017 (1559 de cazuri).

La nivelul UE, Comisia Europeană a deschis, anul trecut,  644 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, o scădere cu 10 % în raport cu 2017, dintre care 31 de cazuri noi au fost deschise împotriva României.

”Astfel, după ce în 2016 a atins un maxim raportat la ultimii cinci ani, numărul de proceduri a început să se stabilizeze, în 2018 reducându-se cu 5 % faţă de 2016. Printre principalele domenii de politică vizate s-au numărat aspecte legate de mediu, mobilitate şi transporturi, precum şi de piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri. De fiecare dată când dreptul UE nu este aplicat corect, cetăţenii şi întreprinderile nu îşi pot exercita drepturile şi nu au acces la beneficiile conferite de legislaţia UE”, se arată în comunicat.

În domeniul mediului, de exemplu, Comisia a continuat să ia măsuri pentru a asigura respectarea deplină a Directivei privind calitatea aerului în ceea ce priveşte valorile limită ale PM10 şi ale dioxidului de azot (NO2), precum şi sistemele de monitorizare din întreaga UE.

Începând cu anul 1984, în urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE în cursul anului precedent. Parlamentul European adoptă apoi o rezoluţie privind raportul Comisiei. În mod prioritar, Comisia vizează problemele în cazul cărora acţiunile sale de asigurare a respectării legii pot avea un impact real şi pot ajuta cetăţenii şi întreprinderile.