CE va demara o analiză detaliată a fluxurilor de investiţii străine directe în UE şi va institui un grup de coordonare cu statele membre pentru a contribui la identificarea preocupărilor şi soluţiilor strategice comune în domeniul investiţiilor străine directe, se arată într-un comunicat al forului comunitar.

„Permiteţi-mi să spun, o dată pentru totdeauna: nu suntem naivi în ceea ce priveşte politica noastră de liber schimb. Europa trebuie să îşi apere întotdeauna interesele strategice şi de aceea, astăzi, propunem un nou cadru al UE de examinare a investiţiilor. În cazul în care o întreprindere străină, de stat, doreşte să achiziţioneze un port european, o parte din infrastructura noastră energetică sau o firmă care produce tehnologii de apărare, ar trebui să poată efectua achiziţia numai dacă există transparenţă şi în urma unui control şi a unei dezbateri. Este o responsabilitate politică să ştim ce se întâmplă în ograda proprie, astfel încât să ne putem proteja securitatea colectivă, dacă este necesar”, a afirmat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

„Scopul propunerii noastre este de a menţine o Uniune Europeană deschisă la investiţiile străine, cu un cadru nediscriminatoriu, transparent şi previzibil. Un cadru european de examinare a investiţiilor străine directe ne va permite să răspundem în mod colectiv şi să apărăm interesele noastre europene strategice atunci când acestea sunt ameninţate”, a afirmat comisarul pentru comerţ, Cecilia Malmström.

CE propune un nou cadru legal care să permită Europei să îşi păstreze interesele esenţiale. Acesta include un cadru european de examinare a investiţiilor străine directe de către statele membre din considerente de siguranţă sau de ordine publică.

 De asemenea, acesta prevede inclusiv obligaţii în materie de transparenţă, regula egalităţii de tratament în ceea ce priveşte investiţiile străine de origine diferită şi obligaţia de a asigura căi de atac corespunzătoare în ceea ce priveşte deciziile adoptate în temeiul acestor mecanisme de revizuire.

Va fi creat şi un mecanism de cooperare între statele membre şi Comisie. Mecanismul poate fi activat atunci când o anumită investiţie străină într-unul sau mai multe state membre poate aduce atingere siguranţei sau ordinii publice dintr-un alt stat membru.

Noul cadru de examinare a investiţiilor la nivelul UE va garanta transparenţa şi previzibilitatea pentru investitori şi pentru guvernele naţionale. El se va baza pe mecanisme naţionale de revizuire deja existente în 12 state membre şi nu va afecta capacitatea statelor membre ale UE de a adopta noi mecanisme de revizuire sau de a rămâne fără astfel de mecanisme naţionale.