Vor face parte din această platformă statele membre, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi Social European, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător şi 37 de organizaţii selectate de CE. 

Printre aceste organizaţii se numără Organizaţia europeană a consumatorilor, Asociaţia Europeană a Laptelui (EDA), cooperative precum COPA – Cogeca, Federaţia Europeană a Băncilor de Alimente (FEBA) etc. 

Comisia Europeană a informat printr-un comunicat că aceste organizaţii au fost selectate pentru "experienţa în prevenirea risipei, capacitatea de a influenţa grupuri de interes şi derularea de activităţi relaţionate cu lanţul valoric alimentar". 

Obiectivul acestei platforme este acela de a atinge unul dintre obiectivele de dezvoltare sustenabilă stabilite de Naţiunile Unite în ianuarie, şi anume cel axat pe lupta împotriva risipei alimentare pentru impulsionarea consumului şi a producţiei responsabile. Conform CE, anual se aruncă în jur de 88 milioane tone de mâncare în Uniunea Europeană.AGERPRES