Dioxidul de sulf poate avea efecte adverse asupra sănătăţii umane şi este unul dintre principalii factori aflaţi la originea problemei acidificării.

Legislaţia revizuită cu privire la concentraţia de sulf din combustibil are ca scop să reducă emisiile cu acest agent de poluare prin stabilirea unor plafoane şi include noi standarde stabilite de Organizaţia Maritimă Internaţională, pentru a asigura implementarea adecvată şi armonizată a sa în toate statele membre ale UE.

După nerespectarea primului termen de transpunere a legislaţiei UE în acest domeniu, România şi Letonia au primit de la CE scrisori de notificare oficială pe 22 iulie 2014.

Solicitarea CE făcută joi a fost sub forma unui aviz motivat, iar dacă cele două state nu iau măsurile necesare până la 18 iunie 2015, cazul poate fi transmis Curţii de Justiţie a UE, unde Comisia Europeană poate solicita inclusiv penalităţi financiare contra României şi Letoniei.

SURSA: Agerpres