La o primă vedere, modificările sunt de substanţă şi de un real ajutor pentru firme; la o a doua vedere, putem constata că noile reglementări vizează, în principal, aspecte procedurale şi, chiar şi aşa, efectele acestora se răsfrâng doar asupra unui număr destul de limitat de firme. Din motive de spaţiu, o să mă refer în continuare doar la noutăţile apreciate de mine ca fiind reprezentative.

În primul rând, a fost introdusă anularea la plată a penalităţilor de întârziere aferente debitelor restante la 31.08.2011 şi care urmează a fi achitate până la 31.12.2011. Atenţie însă, vorbim de anularea doar a penalităţilor, nu a tuturor obligaţiilor fiscale accesorii, adică dobânzile de întârziere „rămân în picioare”. Dar cei care şi-au achitat la timp obligaţiile fiscale, tocmai pentru a nu plăti penalităţi de întârziere, beneficiază de vreo facilitate fiscală, o bonificaţie, ceva? Nu, dar au de partea lor recunoştinţa societăţii…Ca să fim corecţi până la capăt, trebuie să recunoaştem însă că modificarea ordinii de stingere a obligaţiilor fiscale este un lucru foarte bun, iar, în opinia mea, acesta este „punctul forte” al noutăţilor legislative din 02 septembrie 2011.

Secundo, obligaţia de declarare şi plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale obligatorii devine din lunară trimestrială, dar operează doar pentru anumiţi contribuabili, aş spune eu „cei mai mici dintre cei mai mici” (până la 3 salariaţi şi până la 100.000 euro echivalent lei cifră de afaceri).

În al treilea rând, se modifică procedura de depunere atât a declaraţiei recapitulative 390, începând cu cea aferentă lunii august 2011 (un lucru foarte bun, deoarece are loc „unificarea” cu termenul limită prevăzut pentru decontul de TVA), cât şi a declaraţiei anuale formular 101 pentru impozitul pe profit (până la data de 25 martie a anului următor, cu excepţiile reglementate de referenţialul normativ). Nu insist asupra modalităţii de plată a impozitului pe profit (în special, în raport de posibilitatea de a opta pentru plăţi trimestriale anticipate), deoarece discuţia este mai amplă, privind exerciţiul financiar asupra căruia sunt incidente respectivele prevederi legislative. În context, de menţionat şi că termenul limită prevăzut pentru depunerea declaraţiei formular 200 (privind impozitul pe venitul global) se modifică de la 15 mai la 25 mai a anului următor.

La nivelul taxei pe valoarea adăugată, se extind categoriile de deşeuri pentru care se aplică taxarea inversă şi se repoziţionează noţiunea de exigibilitate a TVA în cazul lucrărilor de construcţii montaj (deşi se menţine ca dată a exigibilităţii data acceptării la plată a situaţiilor de lucrări, de către beneficiari). Ceva modificări (nu puţine!) găsim şi la nivelul accizelor, despre care vom mai avea însă timp să vorbim, deoarece intră în vigoare (în marea lor majoritate) de la 01.01.2012.

În încheiere, o să vă spun o întâmplare cu un client de al meu – un mare grup de firme din domeniul construcţiilor, cu câteva sute de salariaţi, care-şi achită la timp obligaţiile fiscale, nu face achiziţii intracomunitare, nu lucrează cu şi nici nu are angajaţi nerezidenţi.

Deunăzi m-a întrebat cu ce-l avantajează pe el noile modificări fiscale, pentru că a auzit că „sunt foarte bune şi de mare ajutor pentru firme”. M-a blocat, pe moment n-am ştiut ce să-i răspund. Recitind OUG nr.30/2011, i-am răspuns astfel: „uite, dacă nu faci reevaluarea clădirilor la maxim trei ani, vei plăti mai mulţi bani la bugetul local şi oraşul nostru o să aibă bani să se dezvolte. Dacă nu faci reevaluarea nici măcar în intervalul de cinci ani, o să ajungi să vrei să donezi clădirea respectivă…Îţi explic mâine”.  A doua zi – respectivul fiind un tip foarte riguros şi citit – l-am găsit cu marker – ul şi cu OUG nr.30/2011 în mână şi întocmind la calculator o decizie de reevaluare a clădirilor, deşi ultima era făcută la sfârşitul lui 2009. Zâmbind, i-am spus „tu ai făcut reevaluarea acum nici doi ani şi, în plus, prevederea intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012”; tot zâmbind, mi-a răspuns „nu se ştie niciodată şi, în plus, stai să vedem normele…”
Şi să mai zică cineva că antreprenorii nu au de lucru în ţara asta…   
dr. Dragoş Pătroi,
managing partner DRP  TAX  WIZARDS