Controalele itreprinse de angajatii departamentului de resort al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) au prins i ofsaid doua SVM-uri. L