Cristian Sima, preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general al S.S.I.F. WBS România S.A. în perioada 27 iunie 2003 – 26 mai 2011, a primit interdicţia de a mai desfăşura activităţi ce intră sub incidenţa reglementărilor pieţei de capital pentru o perioadă de 5 ani (Ordonanţa C.N.V.M. nr. 368/ 1 noiembrie 2012).

Dan Vătămanu, în calitate de conducător al S.S.I.F. WBS România, reprezentant al compartimentului de control intern şi persoana desemnată cu evaluarea şi administrarea riscurilor, a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 50.000 lei şi interdicţia de a mai desfăşura activităţi ce intră sub incidenţa reglementărilor pieţei de capital pentru o perioadă de 5 ani.

Anca Elena Bunea, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie şi conducător al S.S.I.F. România, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 50.000 lei, retragerea autorizaţiilor acordate pentru ocuparea funcţiilor menţionate şi interdicţia de a mai desfăşura activităţi ce intră sub incidenţa reglementărilor pieţei de capital pentru o perioadă de 5 ani.

Brânduşa Consuela Tănase, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. WBS România şi persoana desemnată cu evaluarea şi administrarea riscurilor, a primit o amendă în cuantum de 10.000 lei, retragerea autorizaţiei acordate pentru ocuparea funcţiei de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. WBS Romania S.A. şi interdicţia de a mai desfăşura activităţi ce intră sub incidenţa reglementărilor pieţei de capital pentru o perioadă de 3 ani.

„Toate sancţiunile aplicate au drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. S.S.I.F. WBS România are obligaţia ca, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţelor de sancţionare, să restituie toate sumele de bani aparţinând clienţilor creditori şi să transfere toate instrumentele financiare aparţinând clienţilor şi aflate în custodia societăţii, în conformitate cu dispoziţiile exprese ale deţinătorilor, imediat la solicitarea acestora sau, în lipsa acestora, la expirarea termenului în conformitate cu regulile pieţei”, se arată în comunicatul Comisiei.

Toate măsurile luate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în acest caz urmăresc respectarea prevederilor legale, protejarea investitorilor împotriva practicilor frauduloase şi funcţionarea corectă şi transparentă pieţelor de instrumente financiare din România.

„Analiza informaţiilor şi a documentelor societăţii a condus la reţinerea în sarcina S.S.I.F. WBS România şi a unor angajaţi ai acesteia a unor încălcări grave ale prevederilor legale specifice pieţei de capital. Investigaţiile derulate de autoritatea pieţei de capital au identificat: situaţii în care, în contabilitatea societăţii, nu au fost evidenţiate operaţiuni bancare realizate prin intermediul conturilor bancare deschise de S.S.I.F. la o instituţie de credit din străinătate; documente cu conţinut diferit faţă de cel transmis către C.N.V.M. cu ocazia raportărilor periodice; specimene de semnătură declarate şi valide la momentul controlului, în relaţia eu instituţiile de credit la care societatea avea deschise conturi, care erau diferite de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.S.I.F.-ului; faptul că S.S.I.F.-ul a păstrat disponibilităţi proprii în conturile destinate păstrării fondurilor clienţilor, precum şi un caz de nerestituire a fondurilor unui client, la solicitarea acestuia”, se arată în document.

Potrivit CNVM la momentul controlului de fond, în conturile bancare ale societăţii se regăseau disponibilităţile băneşti ale clienţilor.

Brokerul Cristian Sima a declarat în octombrie, la Realitatea TV, că a plecat din ţară de frică şi nu cu banii clienţilor săi, pe care i-a pierdut chiar pe bursă.