Acesta a explicat că majorarea salariilor în sectorul bugetar ar trebui să se realizeze după minim un an de la adoptarea noului Cod Fiscal, respectiv după producerea efectelor măsurilor de stimulare a investiţiilor şi înfiinţarea de noi locuri de muncă, care să asigure generarea resurselor bugetare aferente unei creşteri sustenabile a salariilor.

Membrii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi-au exprimat îngrijorarea privind creşterile salariilor bugetarilor recent anunţate şi solicită luarea în considerare a unor aspecte vizând necesitatea respectării principiilor responsabilităţii şi a precauţiei, respectarea ţintei de deficit bugetar de sub 2% din PIB pentru bugetul de stat pe 2016 şi necesitatea reducerii fiscalităţii asupra mediului de afaceri, fără instituirea de noi poveri fiscale pentru întreprinzători. Totodată, salariile bugetarilor trebuie corelate cu salariile din industrie, potrivit bunelor practici europene.

Ovidiu Nicolescu a dat ca exemplu Norvegia, unde industria, expusă la concurenţă pe piaţa externă, negociază prima salariile iar rezultatele sunt un reper pentru toate celelalte sectoare, inclusiv pentru salariaţii bugetari, pentru asigurarea creşterii concurenţei şi pentru ca preţurile să nu se majoreze, cu consecinţe pentru export.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România consideră necesară respectarea, elaborarea şi adoptarea unei legi unitare a salarizării bugetarilor, cu consultarea inclusiv a reprezentanţilor confederaţiilor patronale reprezentative. De asemenea, este nevoie de stabilirea măsurilor de creştere a salariilor bugetarilor corelat cu evoluţia economiei României, inclusiv cu implementarea noului Cod fiscal.

Potrivit CNIPMMR, ar trebui ca salariile bugetarilor să fie legate de salariile din industrie, astfel încât salariile din sectorul public să nu fie mai mari decât salariile din sectorul privat, pentru a preveni apariţia unor discrepanţe nejustificate, generatoare de multiple efecte negative precum inflaţie, falimente sau lipsa competitivităţii la export.

Mai mult, reprezentanţi CNIPMMR afirmă că este necesară stabilirea salariilor bugetarilor în cadrul unor limite minime şi maxime, pentru fiecare post, cu obligaţia plăţii salariului minim corespunzător postului şi cu criterii obiective de acordare în fiecare lună/trimestru a sumelor peste nivelul minim, în funcţie de responsabilităţile postului, munca efectiv depusă, cantitatea şi calitatea acesteia, astfel încât să nu se plătească salarii egale, indiferent de activitatea desfăşurată şi performanţele înregistrate de fiecare bugetar în parte. De asemenea, aceştia susţin că trebuie suspendate măsurile de creştere a salariilor unor categorii de bugetari până la aplicarea legii unitare a salarizării bugetarilor