Doua noi acte normative vin sa reglementeze finantarea sanatatii

Nu mai sunt o noutate initiativele curajoase ale Casei Nationale de Asigurari de sanatate in incercarea de a face ordine in buzunarele proprii. si pentru ca le recomandam, la un moment dat, ca ar fi bine sa inceapa cu normele legale care reglementeaza finantarea FNUASS (Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate), minunea s-a intamplat, prin aparitia a doua acte normative.Este vorba de Ordinul nr. 224/ 22.11.2005 privind desfasurarea activitatilor de monitorizare si control in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si de Ordinul nr. 221/28.11.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate.
Pentru inceput, e interesant de observat faptul ca, in timp ce ANAF se preocupa de simplificarea formalitatilor declarative si de plata, CNAS face exact invers, ceea ce confirma inca o data vorba “nimic nu se pierde, nimic nu se castiga, totul se transforma”.
Sa spunem pentru inceput cate ceva despre Ordinul nr. 224/2005. In baza acestuia, se constituie la nivelul CNAS Directia de monitorizare si corp control, care, printre altele, monitorizeaza activitatea de control a caselor de asigurari asupra persoanelor fizice care au obligatia sa vireze contributia de asigurari sociale de sanatate. Ca sa intelegem ce fapte pot fi considerate contraventii si sunt sanctionate conform legii, trebuie sa avem in vedere art. 96 si 97 din OUG nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate:

“Art. 96. – Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 8 alin. (2);


b) nevirarea contributiei datorate conform art. 52 alin. (1) de catre persoanele fizice si juridice angajatoare;


c) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la fond;


d) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari documentele financiar-contabile justificative si actele de evidenta financiar-contabila privind modul de utilizare a

sumelor decontate din fond.
Art. 97. – Contraventiile prevazute la art. 96 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;


b) cele prevazute la lit. b) si d), cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei.”


Conform acestor prevederi, o persoana fizica poate primi amenda daca:


1. Nu a depus declaratia nominala privind obligatiile ce ii revin fata de fond si dovada platii contributiilor. Prevederea este aplicabila numai persoanei fizice care are calitate de angajator.


2. Nu a virat contributia de 7% raportata la fondul de salarii realizat. Din nou, prevederea este aplicabila numai persoanei fizice care are calitate de angajator.


3. Nu a prezentat documentele in baza carora se pot stabili obligatiile catre fond. Aceasta prevedere este aplicabila, spre exemplu, si persoanei fizice care are atat calitatea de salariat, cat si pe cea de persoana fizica autorizata si care are, conform legii, obligatii cumulate catre fond.
Dar stie oare CNAS ce spune? Raspunsul il aflam prin coroborarea prevederilor OG nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, ale Regulamentului de functionare al ANAF si, nu in ultimul rand, ale Codului de procedura fiscala.

Conform OG nr. 86/2003:

“Art. 27. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte contributii datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitatile asimilate angajatorului, denumite in continuare contributii sociale, se va realiza de catre Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate, care au si calitatea de creditor bugetar.”
Mai departe, Codul de procedura fiscala si Regulamentul de functionare ANAF nu vin decat sa confirme atributiile pe care Agentia le are in declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributiile sociale. Prin prisma acestor reglementari, CNAS nu poate controla si, evident, nici sanctiona persoanele fizice care au calitatea de angajator; aceste atributii le are ANAF. In concluzie, prin Ordinul nr. 224/2005 tot ceea ce poate eventual face CNAS este sa sanctioneze persoanele fizice pentru neprezentarea documentelor in baza carora se pot stabili obligatiile catre fondul de asigurari sociale de sanatate (punctul 3 din enumerarea situatiilor de contraventie posibile).


Dar lucrurile nu se opresc aici. Conform OG nr. 94/2004:


Art. 12. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, activitatile de colectare, control si solutionare a contestatiilor privind creantele bugetare reprezentand contributia de asigurari sociale si contributia pentru asigurari sociale de sanatate, datorate de persoanele fizice asigurate pe baza declaratiei de asigurare, denumite in continuare contributii sociale datorate de persoanele fizice, trec de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, respectiv Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, si de la Ministerul Sanatatii, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la Ministerul Finantelor Publice si se realizeaza prin unitatile sale subordonate.
Altfel spus, se pare ca, incepand cu 1 ianuarie 2006, CNAS nu va mai putea sanctiona nici o persoana fizica, aceasta atributie revenind ANAF. CNAS va avea in continuare atributii in gestionarea declaratiilor de asigurare si in intocmirea deciziilor de impunere.


Implicatiile sunt insa mult mai mari decat par la prima vedere. Avand in vedere reglementarile din acest moment, se pare ca incepand cu anul 2006 ANAF preia administrarea contributiilor de asigurari de sanatate, indiferent de persoanele care le datoreaza. Concluzia este insa doar partial corecta. Reamintim faptul ca persoanele care au atat calitatea de salariat, cat si pe cea de persoana fizica autorizata nu au obligatia de a depune declaratie de asigurare, desi au obligatia de plata a contributiei. Cu alte cuvinte, ei nu se regasesc in termenii OG nr. 94/2002, care vorbeste de persoane fizice asigurate in baza declaratiei de asigurare. Se pare ca aceste contributii raman, pana la noi ordine, in grija CNAS. stie oare CNAS acest lucru?


Cu referire la ce anume CNAS poate sau nu poate face incepand cu 1 ianuarie 2006, Ordinul nr. 221/2005 creeaza o si mai mare confuzie. In primul rand, CNAS continua sa pluteasca intr-o ceata terminologica. Degeaba OUG nr. 150/2002 vorbeste de declaratii nominale. Asa ceva nu gasim in Ordinul nr. 221/2005, care are pretentia ca aproba normele metodologice de aplicare a respectivei ordonante. Gasim insa niste liste nominale cu care, de altfel, nu stim ce sa facem.
Dincolo de harababura terminologica, gasim in Ordinul nr. 221/2005 o serie de prevederi care intra in contradictie cu OG nr. 94/2004 (incepand cu anul 2006), dar mai ales cu Codul de procedura fiscala. Nu facem decat sa enumeram cateva dintre acestea:

1. Stabilirea termenelor de plata pentru contributiile de asigurari de sanatate;


2. Instituirea de sanctiuni in legatura cu retinerea si nevarsarea contributiilor cu retinere la sursa (considerate infractiuni si sunt sanctionate cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 10.000 la 50.000 RON);


3.Introducerea procedurii de executare silita in cazul neachitarii obligatiilor catre fond datorate de catre persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie;


4.Asumarea de catre CNAS a atributiilor de control, colectare si solutionare a contestatiilor in cazul persoanelor fizice asigurate pe baza de declaratie.
Drept concluzie, nu putem spune decat ca vitejia CNAS ne lasa rece. Nu stim ce va administra pana la urma CNAS incepand cu anul 2006, dar, daca ar fi sa alegem, de departe am prefera ANAF ca creditor bugetar deoarece are un sistem mult mai coerent de raportare si colectare a obligatiilor bugetare. CNAS, pe de alta parte, nu reuseste, inca, sa inteleaga cum ar trebui sa gestioneze informatiile privitoare la asigurati si FNUASS. Ii este oare chiar atat de greu sa se uite la ce fac vecinii lor de la CNPAS si ANOFM?

Extras din OG nr. 94/2004

Art. 12. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, activitatile de colectare, control si solutionare a contestatiilor privind creantele bugetare reprezentand contributia de asigurari sociale si contributia pentru asigurari sociale de sanatate, datorate de persoanele fizice asigurate pe baza declaratiei de asigurare, denumite in continuare contributii sociale datorate de persoanele fizice, trec de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, respectiv Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, si de la Ministerul Sanatatii, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la Ministerul Finantelor Publice si se realizeaza prin unitatile sale subordonate.
Art. 14. – Termenul de plata a obligatiilor bugetare reprezentand contributii sociale datorate, in cadrul unui trimestru, de persoanele fizice asigurate pe baza declaratiei de asigurare este pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Art. 15. – (1) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin structurile lor teritoriale, au in continuare atributii, conform legii, pentru gestiunea declaratiilor de asigurare.
(2) Intocmirea deciziei de impunere, pentru care organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice au competenta de colectare, se realizeaza de catre institutiile prevazute la alin. (1), dupa caz.
(3) Decizia de impunere prevazuta la alin. (2) se va transmite organelor fiscale teritoriale.