Măsura a fost luată ca urmare a refuzurilor repetate ale Colas de a continua execuţia lucrărilor. CNADNR susține că firma Colas a invocat diverse motive pentru a justifica întârzierile şi având în vedere lipsa unei planificari şi mobilizări corespunzătoare, precum şi lipsa aprovizionării cu materiale.
Astfel, până la acest moment, antreprenorul nu a finalizat proiectarea pe o lungime de aproximativ 14 km din cei 20,3 km şi nu a obţinut avizele şi acordurile necesare, inclusiv Autorizaţia de Construire, însă solicită costuri suplimentare importante şi prelungirea termenului de execuţie cu 24 de luni.
De asemenea, pe sectorul de 5,5 km aflat în execuţie, lucrările au fost începute cu întârziere în vara anului 2010, iar începând cu luna octombrie 2010 execuţia lucrărilor la podeţe şi structuri a fost oprită de Inspectoratul de Stat în Construcții ca urmare a nerespectării de către Antreprenor, în calitatea sa de Proiectant, a prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.
Mai mult, lucrările de descărcare arheologică ce sunt în sarcina Antreprenorului nu sunt finalizate, iar Colas a început retragerea utilajelor de pe şantier.
CNADNR estimează că, în termen de o lună, va finaliza revizuirea proiectului şi pregătirea documentaţiei de atribuire pentru lansarea noii licitaţii.