Potrivit unui comunicat al CNADNR, prin decizia sa, CNSC a păstrat decizia anterioară, din noiembrie 2015, prin care a fost desemnată câştigătoare oferta Asocierii SC Straco Grup SRL – SC Comnord SA – SC Specialist Consulting SRL. 

"CNADNR SA a primit decizia CNSC nr. 1010/C7/1033/1037 din data de 10.06.2016, cu referire la obiectul de investiţie 'Proiectare şi execuţie Pasaj Suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti – Domneşti'. CNSC a respins contestaţiile depuse de către SC Drumuri şi Poduri Gheorgheni SRL şi, respectiv, Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro SPA, şi a păstrat decizia anterioară din noiembrie 2015, prin care a fost desemnată câştigătoare oferta Asocierii SC Straco Grup SRL – SC Comnord SA – SC Specialist Consulting SRL. În situaţia în care, în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei CNSC, nu se va depune nicio plângere la Curtea de Apel Bucureşti, CNADNR va iniţia semnarea contractului", se spune într-un comunicat al CNADNR. 

Societăţile Drumuri şi Poduri Gheorgheni şi Asocierea Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro Spa – Itinera Spa – Expresconstruct Tys SRL – Viadesign RRL au contestat licitaţia pentru atribuirea contractului privind proiectarea şi execuţia pasajului suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti – Domneşti, a anunţat, pe 17 mai, CNADNR. Cele două contestaţii au fost înregistrate în ultima zi a termenului legal de depunere a acestora. 

"Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România anunţă că, pentru  procedura de licitaţie deschisă organizată pentru atribuirea contractului având ca obiect 'Proiectare şi execuţie Pasaj suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti –  Domneşti' au fost depuse două contestaţii. Acestea au fost formulate împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat în data de 06.05.2016, de către SC Drumuri şi Poduri Gheorgheni SRL şi Asocierea Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro Spa – Itinera Spa – Expresconstruct Tys SRL – Viadesign RRL", spune CNADNR, într-un comunicat. 

Conform legislaţiei în vigoare, aceste contestaţii trebuie soluţionate în termen de 20 zile de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC). 

În data de 18 martie 2015, CNADNR a iniţiat procedura de achiziţie publică (licitaţie deschisă) pentru încheiere contractului 'Proiectare şi execuţie Pasaj Suprateran pe DJ602 Centura Bucureşti – Domneşti' prin publicarea în SEAP şi, ulterior, în JOUE a anunţului de participare. 

Deschiderea celor 11 oferte depuse a avut loc în data de 30 iulie 2015. Urmare a evaluării ofertelor depuse, comisia de evaluare a întocmit raportul procedurii, înregistrat în data de 29 octombrie 2015, prin care declară oferta câştigătoare cea depusă de Asocierea SC Straco Grup SRL – SC Comnord SA – SC Specialist Consult SRL. 

SC Drumuri şi Poduri Gheorghieni SRL şi SC Astaldi SPA, lider al Asocierii Astaldi SpA – Astalrom SA au formulat contestaţii împotriva rezultatului procedurii către CNSC. 

Comisia de evaluare a formulat puncte de vedere la contestaţiile depuse şi a considerat argumentele aduse de cele două firme ca fiind neîntemeiate, iar contestaţiile ca fiind nefondate şi a solicitat CNSC respingerea acestora, în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

Urmare a deciziei CNSC din 17 decembrie 2015, oferta Drumuri şi Poduri Gheorghieni SRL a intrat în reevaluare, iar contestaţia depusă de SC Astaldi SpA a fost respinsă. 

În data de 28 decembrie 2015, Asocierea SC Astaldi – Astalrom SA şi SC Drumuri şi Poduri Gheorghieni SRL au depus recurs la Curtea de Apel Bucureşti, fiind nemulţumite de decizia CNSC. 

În data de 8 martie 2016, Curtea de Apel Bucureşti a respins cererile de recurs ale ambilor contestatari. 

În urma reevaluării ofertelor depuse, în data de 6 mai 2016, a fost desemnată câştigătoare aceeaşi asociere ca şi în prima fază a licitaţiei. 

AGERPRES