Anunţul CNADNR implică un acord cadru pe un an, a cărui valoare estimată, fără TVA, ajunge la 9,57 milioane de lei. Contractul presupune asigurarea pazei patrimoniului pe Autostrada A2, Lot 1 Lehliu – Cernavodă km 64+020-km 160+980 şi Lot 2 Cernavodă – Constanţa km 160+980-km 212+000, şi pe Autostrada A4 Ovidiu – Agigea km 0+000-km 21+870.

Pentru Lotul 1, ofertantul trebuie să asigure un şef de obiectiv şi un număr minim de 160 de agenţi de pază, din care 40 de agenţi de pază înarmaţi şi conducători auto, 40 de agenţi de pază înarmaţi pentru patrule mobile, 72 de agenţi de pază neînarmaţi pentru posturile fixe (spaţii parcare, CIC etc.) şi opt agenţi de pază înarmaţi pentru posturi fixe (Al Feteşti). Pentru Lotul 2, ofertantul trebuie să asigure un şef de obiectiv şi un număr minim de 108 agenţi de pază din care 40 de agenţi de pază înarmaţi şi conducători auto, 40 de agenţi de pază înarmaţi pentru patrule mobile şi 28 de agenţi de pază neînarmaţi pentru posturi fixe (spaţii parcare, CIC etc.)

Pentru atribuirea contractului se va organiza licitaţie electronică, iar criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut.

Contractul, care va fi împărţit pe loturi, nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice, iar finanţarea este asigurată din fonduri bugetare.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 1 iulie 2015, ora 9,00, deschiderea ofertelor urmând să aibă loc la ora 11,00. AGERPRES/