Potrivit anunţului, contractul va fi încheiat pentru o perioadă de 31 de luni de la data atribuirii, din care perioada de proiectare – 3 luni, perioada de execuţie – 4 luni, iar perioada de garanţie – 24 luni. Licitaţia va fi organizată pentru 'Proiectarea şi execuţia Variantei de Ocolire Comarnic: Obiectiv 1: kilometrul 0+000-km 2+850', iar finanţarea se va face de la bugetul de stat 'şi alte surse legal constituite'.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 21 decembrie 2015, ora 10,00.

Potrivit datelor publicate pe SEAP, valoarea estimată a contractului, de 22.173.000 lei, fără TVA, include şi suma de 631.000 lei, fără TVA, reprezentând cheltuieli diverse şi neprevăzute în procentaj de 3%.
'Autoritatea contractantă optează pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări şi/sau servicii similare în conformitate cu prevederile legii de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul prezentei proceduri de achiziţie publică în cuantum de: 111.000 lei, fără TVA. Valoarea estimată totală include şi achiziţionarea ulterioară de noi lucrări şi/sau servicii similare, aceasta fiind de 22,28 milioane lei, fără TVA," potrivit anunţului.

CITIŢI ŞI CNADNR vrea să deblocheze traficul de pe VALEA PRAHOVEI. Cât ne costă asta

Compania care va câştiga licitaţia trebuie să execute lucrări de construcţii de autostrăzi, lucrări de construcţii de poduri şi tuneluri, puţuri şi pasaje subterane, lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale, precum şi servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport.

Ofertantul trebuie să demonstreze ca a executat şi dus la bun sfârşit în ultimii cinci ani cel mult trei contracte de lucrări de construcţie nouă de modernizare, reabilitare, lărgire de drumuri naţionale, autostrăzi, drumuri expres sau drumuri judeţene în care participarea ofertantului la aceste contracte să fi fost în valoare cumulată de minimum 20 milioane de lei, fără TVA.

SURSA: Agerpres