În şedinţa publică de marţi Consiliul Audiovizualului a luat act de informaţiile din presă referitoare la faptul că ar exista o legătură între modificarea abonamentelor unor distribuitori de servicii de programe şi publicarea pe site-ul instituţiei, www.cna.ro, a Listei staţiilor TV pentru 2017, în vederea aplicării principiului 'must carry'.

CNA precizează că, potrivit dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

'În conformitate cu prevederile art. 10 din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările şi completările ulterioare, lista serviciilor de programe de televiziune difuzate de radiodifuzorii ce se retransmit în regim must carry, potrivit dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului, denumită în continuare lista must carry, se publică anual de către CNA, până cel mai târziu la data de 1 februarie. Lista must carry cuprinde şi serviciile de programe declarate libere la retransmisie de către fiecare radiodifuzor privat, în ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă, măsurat potrivit procedurii stabilite la art. 45 al Legii audiovizualului şi comunicat, prin intermediul ARMA, radiodifuzorului respectiv', mai relevă sursa citată.

Gabriel Tufeanu, membru al CNA, a declarat, la şedinţa de marţi a instituţiei, că ar trebui comunicat că CNA nu are nicio legătură cu preţurile practicate de operatorii de cablu.

'Citeam dimineaţa o ştire (…) reiese că noi am modificat lista 'must carry', aceasta este identică cu cea de anul trecut, nici măcar nu am făcut-o noi, ci am luat la cunoştinţă de ea, dar pare că CNA-ul influenţează preţurile anumitor companii de cablu, ceea ce nu este corect', a spus Tufeanu. 

Consiliul Naţional al Audiovizualului a anunţat, pe 26 ianuarie, lista posturilor care trebuie introduse în oferta cabliştilor în 2017, conform principiului 'must carry'.