Românii care pot ieși cu 20 de ani mai devreme la pensie. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 17 februarie, un proiect de lege care prevede ieșirea mai devreme la pensie. Potrivit proiectului de lege, anumite categorii de români care au lucrat în subternat vor ieși cu 20 de ani mai devreme la pensie.

Proiectul de lege, care a trecut cu majoritate de voturi, are ca obiect de reglementare aprobarea OUG 10/2020 prin care se modifică Legea 263/2010 în sensul instituirii dreptului de pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru persoanele care au desfăşurat activităţi miniere în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, în domeniul prospecţiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/sau prelucrării, concentrării, conservării şi închiderii minelor, din cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice, dacă au un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, realizat în aceste activităţi.

Amintim că proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 2 martie 2020, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz.

Românii care pot ieși cu 20 de ani mai devreme la pensie. Ce prevde OUG 10/2020

ART. I

Românii care pot ieși cu 20 de ani mai devreme la pensie. Legea nr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 30, după alineatul (4)se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:”(4^1) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. a), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariaţii au desfăşurat activităţi miniere, în subteran, cel puţin 50% din timpul normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul prospecţiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/prelucrării, concentrării, conservării şi închiderii minelor, din cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă.”

2. După articolul 56se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:”ART. 56^1

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 55alin. (1) lit. b) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20de ani în activităţi miniere, în subteran, în domeniul prospecţiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării şi închiderii minelor, din cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani.

(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) poate fi constituit şi din perioade prevăzute la art. 30alin. (1) lit. a), iar stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru această categorie de persoane este de 20 de ani.”

ART. II

Românii care pot ieși cu 20 de ani mai devreme la pensie. (1) Persoanele înscrise la pensie în perioada 1 aprilie 2001 -30 septembrie 2018 beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condiţiile art. 56^1alin. (2) dinLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă de la data prevăzută de art. IIalin. (2) din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 30 iulie 2018.

(3) Beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condiţiile art. 56^1alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada de la 1 octombrie 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (3), drepturile de pensie se revizuiesc cu respectarea dispoziţiilor art. 107alin. (1) -(2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. III

Prin derogare de la prevederile art. 179alin. (1) -(3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul persoanelor prevăzute la art. II, eventualeledebite care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor nu se recuperează.