'Dacă până acum un număr de 12.900 de agenţi economici beneficiau de contabilitatea simplificată, începând cu 1 ianuarie 2015 un număr de 608.300 de entităţi economice vor putea opta pentru noile proceduri simplificate de raportare contabilă iar prin această modificare se vor reduce semnificativ sarcinile administrative pentru mediul de afaceri', a declarat Florin Nicolae Jianu, ministru pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism.

Guvernul a adoptat în şedinţa din 10 decembrie 2014, o modificare a legii contabilităţi în scopul de a reduce sarcinile administrative ale companiilor. Prin această modificare se creează cadrul necesar pentru implementarea noii directive contabile, Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului.

SURSA: Agerpres