Potrivit directivelor europene, oricare cetăţean al UE care este asigurat şi care este la un moment dat pus în situaţia de a plăti un serviciu medical într-o ţară UE, are dreptul de a primi banii cheltuiţi înapoi de la autorităţile din ţara de origine.
"Autorităţile din ţara respectivă sunt obligate să să dea înapoi asiguratului costul tratamentului primit în ţara străină, la valoare lui din ţara de origine", scrie în regulamentul UE. Pentru intervenţii mai complexe, ar putea fi nevoie pe loc de notificări mai multe de la autorităţile medicale din ţară, însă pentru urgenţe majore se face abstracţie de acestea. Trebuie însă ca beneficiarul să păstreze toate chitanţele şi dovezile care atestă de ce tip de intervenţii medicale a beneficiat în ţara respectivă.

Mai există un instrument prin care românii sunt asiguraţi medical în ţările UE: cardul european de asigurări sociale de sănătate, care simplifică formalităţile, reduce birocraţia şi contribuie la rambursarea rapidă a costurilor. "Dacă nu sunteţi încă în posesia acestui card, adresaţi-vă casei de asigurări sociale sau de sănătate de care aparţineţi. Cardul este gratuit, iar unele ţări includ elementele cardului european pe spatele cardului naţional, iar altele emit carduri separate", scrie pe site-ul CE.
România este una dintre ţările în care acesta carduri sunt separate. Cei care călătoresc şi vor un astfel de card  îl pot obţine de la CNAS, pe o durată de cel mult şase luni, dacă fac o cerere şi depu documente care atestă calitatea de asigurat. Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate decât în  situaţia în care asiguratul nu face dovada plăţii la zi, pe ultimii 5 ani, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
Cardul European se eliberează în termen de 7 zile lucratoare de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate şi nu acoperă situatia în care persoana asigurată se deplasează în UE cu scopul de a  beneficia de tratament medical, adică în cazul turismului medical. Celelalte carduri naţionale de sănătate vor fi distribuite de CNAS începând cu luna septembrie a acestui an.
 
Potrivit statisticilor CE, circa 20 de milioane de cetăţeni europeni au beneficiat în 2010 de tratamente medicale în alte ţări UE, iar 54% dintre europeni călătoresc doar în acest scop, pentru a aştepta mai puţin sau pentru a primi îngrijiri medicale de mai bună calitate decât în ţara de origine.